1 Haziran 2024 tarihli atama kararları

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait atama kararları yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/169

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı ŞEKERBAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/170

Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Irak ile ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İNAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/171

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri Abdurrahman SAĞLAM, Ayşe SAVAN ÖZKURT, Gökhan YILDIZ ve Sevim ASLAN ERKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/172

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Fatih DÜNDAR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/173

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa TURHAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Enver VEREP atanmıştır.

31 Mayıs 2024

Malmüdürlüklerinin kapatılması ile ilgili yazı yayımlandı Malmüdürlüklerinin kapatılması ile ilgili yazı yayımlandı

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI