Yurt Dışı Gündelikler Bakanlar Kurulu Kararındaki Tutarlardan Aşağı Ödenebilir

Kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle de üniversiteler de konferans seminer v.b nedenlerle çok sık olarak yurt dışı geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda ödenek yetersizliği nedeniyle yurt dışı görevlerine gidecek olan kişiler toplantı seminer v.b eğitimlere katılamamaktadır.Bu gibi durumlarda idarelerce yurt dışı ödeneklerine ilişkin planlama yapılarak daha az yevmiye ödeyerek daha fazla kişinin eğitim konferans v.b etkinliklere göndermesi imkan dahilinde bulunmaktadır.İdareler yurt dışına gönderecekleri kişilere daha düşük yevmiye harcırah yolluk ödeme imkanına sahiptirler.

Yurt dışı gündeliklerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında “Kurumların hizmetin özelliklerine ve mevcut ödeneğin durumuna göre, ekli cetvelde gösterilen gündelikler den daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce İdarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder? Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

Bu hüküm, yurtdışı görevlendirmelerde tasarruf sağlamak ve özellikle yabancı devlet ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurs, seminer, konferans ve benzeri organizasyonlara belli bir ödenek ile daha geniş çapta bir katılım gerçekleştirebilmek amacıyla konulmuş bulunmaktadır.

Eğer idarelerce geçici görevli olarak yurt dışına gönderilen personele Bakanlar Kurulu kararında yer alan gündelikler den daha düşük bir yevmiye ödenmesi öngörülüyorsa, kurumca önce ödenecek olan  gündelik miktarının belirlenmesi ve bunun ilgililere duyurulması, İlgililerin bu miktarı kabul ettikleri görev mahallinden ayrılmadan yazılı olarak İdarelerine bildirmeleri, Görevlendirme onayında bu hususun açıkça belirtilmiş olması, gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim