Memur Üvey Çocuğu İçin Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi?

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapan kişilerin evlenmeleri durumunda eşinin eski eşinden olan ve mevzuatta üyev çocuk,üvey evlat  olarak tanımlanan çocuklar için sürekli görev yolluğu alıp alamayacağı hususunu uygulamada tereddütlere neden olmaktadır.Harcırah kanununda yer alan açıklamalar doğrultusunda ilgili durumu değerlendireceğiz.

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde memurun naklen bir yerden başka bir yere atanması durumunda kendisi ile birlikte götürmek şartı ile sürekli görev yolluğu harcırahı alabileceği kişiler aile fertleri olarak sayılmış   “aile fertleri” deyimi “memur ve hizmetlinin harcırah verilmesinin gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü bulunduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşleri” şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili tanımda memurun çocukları  “füruu” kavramına karşılık gelmektedir.“Füru” deyimi , dal ve kol anlamındaki “fer”in çoğulu olup, çocuklar, torunlar ve onların çocuklarını ifade etmektedir. Bir başka ifade ile yek diğerinin sulbunden gelenler arasındaki hısımlığa usul ve füruu hısımlığı denir. Kanunun ifade ettiği hısımlık tabi usul füruu hısımlığıdır.

Füru hısımlığı doğuma bağlı olarak meydana geldiğinden dolayı memurun kendi öz çocuğu durumunda olmayan üvey çocukları harcırah kanununda harcırah alınabilecek kişiler tanımına uymamaktadır.Bu nedenle memurun üvey çocuğu için sürekli görev yolluğu alması mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak  Üvey evlat için harcırah ödenemeyeceğine dair Sayıştay 3 Dairesi kararı mevcuttur. (Say.3.Da.20/6/1992 Tut No: 125.3. Def))

Editör: TE Bilisim