Yeterli görülmeyen öğretmene geri hizmet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında şu değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmaları

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı yayınlandı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı yayınlandı

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin soru üzerine de Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından hem bu karar doğrultusunda düzenleme yapmayı hem de öğretmenlerin, sendikaların ve ilgili akademik camianın beklediği bir meslek kanunu hazırlamayı amaçladıklarını aktardı. 

Bu konuda da kamuoyuna çağrıda bulunduklarını ve önemli geri dönüşler aldıklarını anlatan Tekin, taslak metnin ortaya çıktığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlara havale edilmesini beklediklerini belirtti.

Yusuf Tekin, bir başka soru üzerine de velilerinden izni almadan öğrencilerini sosyal medyada paylaşan öğretmenlere açılan davalarla ilgili konuştu. Tekin, öğretmenleri bu tür yargılama süreçlerinden kurtarmak için konuyu bir disiplin mekanizmasına dönüştürdüklerini ifade etti.

"Dünyada artık bu modele doğru geçiliyor"

Öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin soru üzerine Tekin, geçmiş dönemlerde sürekli farklı mekanizmalarla öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışıldığını anımsattı.

1993'teki 14. Şura'dan itibaren 2021'deki 20. Şura'ya kadar her şurada bir Milli Eğitim Akademisi kurulmasının tartışıldığını hatırlatan Tekin, "Şu anda yaptığımız şey lisans programlarının dışında, Milli Eğitim Bakanlığı kendi ihtiyaç duyduğu öğretmeni, kendi ihtiyaç duyduğu profile göre, okul türü, öğrenci türü açısından, pedagojik açıdan veya bakanlıkla iletişim açısından ihtiyaç duyduğu şekilde yetiştirmek üzere bir akademik yapı oluşturacak." dedi.

Tekin, Kariyer Basamak Sınavlarıyla ilgili soruyu ise "Başından beri söylüyorum, öğretmen arkadaşlarımıza bir test sınavla kariyer unvanı verilmesini ben içime sindiremiyorum ve bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. Ama dediğim gibi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılacak, oradan çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız." diye yanıtladı.

Tekin'in bu açıklamalarından sonra kamuoyunun değerlendirilmesine sunulan Öğretmenlik Mesleği ve Millî Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı'nda dikkat çeken bir düzenleme yer almaktadır.

Taslağın, "Hizmet sınıfının değiştirilmesi" başlıklı 34 üncü maddesinde;

"Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınacaklar. 

Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınacak olup İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacaklar.

 Öğretmenler arasında tartışmaya yol açan bu düzenlemenin aynen geçip geçmeyeceği konusu taslağın teklif halinde meclise sunulmasından sonra belli olacak.

Kaynak: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında şu değerlendirmelerde bulunmuştu kısmı MEB internet sitesinden alınmıştır.

https://www.meb.gov.tr/bakan-yusuf-tekin-ntv-canli-yayininda-egitim-gundemini-degerlendirdi/haber/33959/tr