İhalelerde hangi vergi borçları olanlar ihaleye alınmaz

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde vergi borcu olanların ihaleye alınmaması gerekmektedir. Hangi vergilere ait borçların vergi borcu olarak değerlendirileceği merak konusu olmaktadır.

İhalelerde hangi vergi borçları olanlar ihaleye alınmaz

İhalelerde hangi vergi borçları olanlar ihaleye alınmaz 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” olarak madde kapsamına giren amme alacakları aşağıdaki gibidir:

- Yıllık Gelir Vergisi

- Yıllık Kurumlar Vergisi

- Katma Değer Vergisi

- Özel Tüketim Vergisi

-Özel İletişim Vergisi

- Motorlu Taşıtlar Vergisi

- Şans Oyunları Vergisi

-Damga Vergisi

-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

-Gelir ve Kurumlar vergilerine ilişkin Tevkifatlar ve Geçici Vergiler

-Harçlar

Bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri.

YORUM EKLE