Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir?

Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Giriş sınavı hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir?

Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler şartlar  nelerdir?

1) Sınava girecek kişilerde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,

şartları aranır.
2) Giriş sınavının yazılı sınavı veya mülakatına iki kez katıldığı halde başarılı olamayanlar bir daha sınava giremezler.
 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı hakkında nereden bilgi alabilirim?

Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde iki kez yayınlanarak ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur. Sınava ilişkin gelişmeler internet sitemizdeki (www.sayistay.gov.tr) duyurulardan ve ÖSYM internet sitesinden takip edilebilir.
 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Giriş sınavı hangi aşamalardan oluşmaktadır?

1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.
2) Eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakat Başkanlıkça duyurulan tarihlerde ve yerlerde yapılır.
3) Eleme sınavı ve yazılı sınavı, ÖSYM ile yapılacak bir protokol çerçevesinde,  ÖSYM aracılığıyla yürütülür. Bu sınavların yerleri, soruların hazırlanmasında gözetilecek hususlar, puanlama, kazananların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ve mali hükümler protokolde yer alır ve Başkanlığın internet sitesinde (www.sayistay.gov.tr) yayımlanır.

YORUM EKLE