Rucü davalarında  hizmet kusuru kişisel kusur ayrımı Rucü davalarında hizmet kusuru kişisel kusur ayrımı

Şikayet Edilen Amir Disiplin Cezası Verebilir mi?

Bir sendika il temsilcisinin BİMER’e hastane yöneticileri hakkında şikâyette bulunması üzerine kendisine usulsüz müracaat ve şikayette bulunduğu gerekçesiyle başhekim tarafından uyarı ceza verildi.

Üyesi olduğu sendika tarafından söz konusu cezanın iptali için açılan davayı görüşen Zonguldak İdare Mahkemesi de cezayı iptal talebimizi reddetmişti.

Bunun üzerine sendikamız tarafından istinaf mahkemesine itiraz edilmişti. Davayı görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi verdiği kararda davacı hakkında soruşturma açılmasına neden olan olayın tarafı ve disiplin amiri olan Başhekim tarafından disiplin cezası verildiği hatırlatıldı.

Kararda bu nedenle tesis edilen işlemin tarafsızlık ve objektif ilkelerini zedeleyeceği sonucuna varılarak hukuka uyarlılık ve aksi yöndeki mahkeme kararında isabet bulunmadığına hükmedildi.  Mahkeme istinaf başvurumuzun kabulüne ve Zonguldak İdare Mahkemesinin verdiği kararın kaldırılmasına hükmetti.