Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu.

Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu.

Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu.

Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu.

Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu.

Kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu.

Kamu işveren temsilcisi ile yetkili işçi sendikaları arasında imzalanan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamuda görev yapan işçilere verilecek zam oranı belirlenmişti. Toplu sözleşme ile  kamudaki işçilerin taban ücretinin 4.100 TL’ye yükseltilmiş, ücretlere ise 2021-2022 döneminin ilk 6 ayı için % 12, diğer 6 aylar içinse %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Toplu sözleşmenin ilgili hükümleri şu şekildedir:

"2021 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ

Yürürlük başlangıç tarihleri 2021 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu îş Sözleşmelerinin (TÜRK-İŞ ve HAK - İŞ Konfederasyonlarına üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve yetki aldığı işyerlerine ilişkin olarak) aşağıda belirtilen esaslar göz önüne alınarak sonuçlandırılmaları kabul edilmiş ve 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü taraflarca düzenlenerek 11/08/2021 tarihinde imza altına alınmıştır.

TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 4.100,00 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 4.100,00 TL'ye çekilmiştir.

Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30’a, saatlik ücret sisteminde 225’e bölünmek ve bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacaktır. (Örnek: 4.100 TL’lik rakam; günlük ücret sisteminde 136,67 TL, saatlik ücret sisteminde ise 18,22 TL olarak yazılacaktır.)

ÜCRET ZAMLARI

Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için % 12 (On iki) oranında zam yapılacaktır.

Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, (aylık/günlük/saatlik) ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere % 5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2021 indeks sayısının, Haziran 2021 indeks sayısına göre değişim oranının % 5 (Beş) i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2021 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. Birinci yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oram; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli'lndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl ikinci altı ayının son günündeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere % 5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kummunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2022 indeks sayısının, Aralık 2021 indeks sayısına göre değişim oranının % 5 (Beş) i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2021 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kummunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli İndeks sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

İşçilerin toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayının son günündeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere % 5 (Beş) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının, Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranının % 5 (Beş) i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayımn son günündeki ücrete takip eden aym birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2021 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kummunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli İndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin madde metni esas alınarak düzenlenecektir."

Bu kapsamda, milyonlarca kamu işçisinin gözü kulağı TÜİK tarafındandan açıklanacak enflasyon oranındaydı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.
 

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,12, Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25, Ekim ayı 2,39 , Kasım ayı enflasyonu 3,51 ve Aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 oldu. Böylece 6  aylık enflasyon yüzde 25,47  rakamına ulaştı. Açıklanan enflasyon oranına göre işçiler için 20,47 oranında enflasyon zammı oluştu.  Toplu sözleşme gereğince yapılacak yüzde 5 zam ile beraber kamu işçilerine toplam yüzde 25,47 oranında zam yapılacak. 

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 21:55
YORUM EKLE