İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Halleri Nelerdir? İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, İşçi Ve İşveren Açısından İş Akdinin Feshi, İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı olarak Feshedebilir , 4857 24 madde

İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkıİşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Halleri Nelerdir? İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, İşçi Ve İşveren Açısından İş Akdinin Feshi, İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı olarak Feshedebilir

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri, “sağlık sebepleri”, “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ve “ Zorlayıcı sebepler” başlığı altında sıralanmıştır.

4857 sayılı İş kanununun 24 . maddesinde işçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakları düzenlenmiştir.Aşağıda başlıklar halinde gösterilen durumların varlığında işçi  iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

İşçinin Sağlık Sebepleri ile  İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri Durumlarda İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda

bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı
ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa,yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

İşçinin Zorlayıcı sebepler Nedeniyle  İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 10:23

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.