Bilimsel toplantıya katılan sağlık personel giderleri

sağlık bakanlığına bağlı birimlerde çalışan doktor ve sağlık personellerinin bilimsel toplantılara katılması durumunda giderlerin ödenmesi

Bilimsel toplantıya katılan sağlık personel giderleri

Bilimsel toplantıya katılan sağlık personel giderleri 

Sağlık bakanlığına bağlı birimlerde çalışan sağlık bakanlığı personellerinin çeşitli bilimsel toplantılara katılmaları durumunda sağlık personellerine ait kongre konaklama ve katılım payı giderlerinin hangi bütçeden ödeneceği hususu ile ilgili 2004/97 sayılı genelgeye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilimsel toplantılara katılacak personele ait konaklama ve katılım payı genel bütçeden mi yoksa döner sermayeden mi ödenmelidir, toplantıya katılacak personelin görevli, izinli sayılıp sayılmayacağı hakkında nasıl bir yol izlenmelidir?

 

CEVAP : Eğitim vermekle görevlendirilen personelin eğitim ücretinin kurumunuzun genel bütçesi yeterli ise bütçenizdeki ilgili harcama kaleminden, ödenek yeterli değil ise Strateji Geliştirme Başkanlığından harcamanın yapılacağına dair onay alındıktan sonra döner sermaye bütçenizden ödenebileceği, toplantıya katılacak personelin görevli izinli sayılıp sayılmayacağı hususunda ise; Mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.07.2004 tarih ve 12476 sayılı (2004/97) ekteki “Kongre” konulu genelgeye istinaden işlem  yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 10:11
YORUM EKLE