Kamuda esnek çalışma kalkmadı

Kamuda esnek çalışma kalkmadı

Kamuda esnek çalışma kalkmadı

Kamuda esnek çalışma kalkmadı

Bilindiği üzere Ramazan ayı içerisinde bir kez kısmi kapanma bir kez de tam kapanma tedbiri uygulanmıştı.  İçişleri Bakanlığının duyurduğu Genelge ile kısmi ve tam kapanma önlemleri gereğince yapılacak iş ve işlemler belirlenmişti. Bu önlemler kapsamında şehirler arası seyahat yasağı, işyerlerinin kapatılması, okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi çeşitli önlemler alınmıştı. Tam kapanma Genelgesi, halen yürürülükte olup, Genelge kapsamında alınan tedbirler 17 Mayıs 2021 tarihinde 05.00'de sona erecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu tarihten sonra ne olacağı konusunda tereddüt etmektedir. Sitemize ulaşan kimi sorularda 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren normal çalışma düzenine mi geçileceği yoksa esnek çalışmaya mı devam edileceği merak ediliyor. Aynı şekilde idari izinlilerin durumunun ne olacağı konusunda sık sık sorulara muhatap oluyoruz.

Kamu personelinin esnek çalışması, idari izinleri ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu Genelge'de; 

-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği. buna dair usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirleneceği,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanların, süt izni kullananlar ile engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarmdakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirleneceği,

hususları yer almaktadır.

Genelge ile yapılan düzenlemeler halen yürürlükte olup, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar esnek çalışma, idari izinler ve mesai saatleri aynı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.  Dolayısıyla 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra da kamuda esnek çalışmaya devam edilecek olup idari izinler de kurumlarınca belirlenen esaslar çerçevesinde devam edecektir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

 

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 19:10
YORUM EKLE