657 108 E göre aylıksız izin

657 sayılı kanunun 108 maddesinde 5 yıllık hizmeti dolduran memura aylıksız izin hakkı tanınmıştır.

657 108 E göre aylıksız izin

657 108 E göre aylıksız izin 

657 sayılı devlet memurları kanununa göre 5 yılık hizmet sürelerini tamamlayan memura aylıksız izin hakkı tanınmıştır. 5 yılık hizmetini dolduran memurların aylıksız izin talebinde bulunması ve kurumlarınca kendilerine bu yönde izin verilmesi gerekmektedir. 5 yılını dolduran memurların aylıksız izin hakkı toplamda 1 yıldır. Bu 1 yıllık süreyi 2 parça halinde kullanmaları mümkündür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

Memurların 5 yıllık hizmet sürelerinin dolması halinde aylıksız izin hakkında kazanmaları durumunda aylıksız izinlerini mevzuatta öngörüldüğü şekilde kullanabilirler. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

YORUM EKLE