2023 Ocak icap nöbeti ücreti

2023 yılı Ocak icap nöbeti ücreti

2023 Ocak icap nöbeti ücreti

2023 yılı Ocak icap nöbeti ücreti

2023 Ocak icap nöbeti ücreti

2023 Ocak icap nöbeti ücreti

İcap nöbeti, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur." şeklinde tanımlanmıştır.

İcap nöbeti tutanlara ödenecek ücret 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-33. Maddesi ile düzenlenmiştir.  Söz konusu maddeye göre icap nöbeti tutanlara, normal nöbet ücreti olarak belirlenen tutarın %40'ı oranında icap nöbet ücreti ödeneceği hükmü yer almaktadır. 

İcap nöbet ücreti ödenmesi için nöbet süresinin kesintisiz 12 saatten az olmaması gerekmektedir. Azami ödenecek icap nöbet ve en fazla ödenecek nöbet süresi ise 120 saattir.

Sağlık personelinin 2023 yılı ocak-temmuz arası dönemde alacağı icap nöbeti ücreti aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Unvan

Normal Nöbet Ücreti

Dini Bayram Günleri

Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

25,82-TL

32,28-TL

Pratisyen Tabip

23,24 -TL

29,05-TL

Diş tabibi ve eczacılar

20,74-TL

25,82-TL

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli

15,50-TL

19,37-TL

Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

12,91-TL

16,14-TL

Diğer Personel

9,47-TL

11,84-TL

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE