İdari izin kullanmak isteyen memur ve işçiler dilekçe vermek zorundamı?

koronavirüs sebebiyle idari izin alacak memur ve işçiler idari izin için izin dilekçesi vermek zorundamı? idari izinde izi dilekçesi doldurmak zorunlumu?

İdari izin kullanmak isteyen memur ve işçiler dilekçe vermek zorundamı?

İdari izin kullanmak isteyen memur ve işçiler dilekçe vermek zorundamı?

Cumhurbaşkanlığınca ve bazı bakanlıklarca yayımlanan genelgeler ile bazı kamu personellerine idari izin verilmesine karar verilmiştir.İdari  izin kullanmak isteyen memur ve işçilerin merak etmiş oldukları konulardan biriside izin kullanmak isteyen memurlar ve işçilerin idareden izinlerini nasıl alacakları hususunda yaşanmaktadır.

İdari izin verilmesine yönelik genelgeye bakıldığında idari iznin tüm çalışanlara değil belli hastalıkları olan personellere verilmesi öngörülmüştür. Bu hastalıkları bulunan personellerin ise idari izinli sayılması hüküm altına alınmış idarinin bu izinlerde takdir hakkına yer verilmemiştir.

Dolayısıyla genelgede sayılan hastalıkları bulunan personelin bu hastalıklarını kurumlarına beyan etmesi ve bunu ispatlaması halinde idari izin kullanabilecekleri düşünüldüğünde idari izin kullanmak isteyen memur ve işçilerin idari izin genelgesinde yer alan durumlardan hangisine girdiklerini ve idari izin kullanmak istediklerini idarelerine yazılı olarak bildirmelerinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Örnek İdari İzin Dİlekçesi 

KONU: İdari İzin Talebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tarih:                    

                 

Koranavirüs (2019-nCo V) hastalığına karşı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan alınması gereken tedbirler kapsamında 60 yaş üzeri, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların 12 gün idari izinli sayılacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda 60 yaş üstü olmam / engelli olmam / hamile olmam / kronik rahatsızlığımın bulunması/ süt iznim bulunması sebebiyle dilekçe ekinde belirtmiş olduğum sağlık raporuna istinaden 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ad Soyad/ İmza

NOT: İkinci paragrafa idari izin talebinde bulunanlar kendine uygun durumu yazarak, Hamile olanlar tek hekim raporu, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar sağlık raporunu dilekçeye ekleyerek görev yapılan birime teslim edilecektir.

Görev Yaptığı Birim:

T.C. Kimlik No        :

Doğum Tarihi          :

Cep Telefonu           :

Süt İzni kullanıyor ise çocuğun doğum tarihi:


 

YORUM EKLE