Sağlık Bakanlığı, seyyar görev tazminatı hakkında yazı yayımladı

Sağlık Bakanlığı, seyyar görev tazminatı hakkında yazı yayımladı

Sağlık Bakanlığı, seyyar görev tazminatı hakkında yazı yayımladı

Sağlık Bakanlığı, seyyar görev tazminatı hakkında yazı yayımladı

Sağlık Bakanlığı, seyyar görev tazminatı hakkında görüş yayımladı. Seyyar görev tazminatı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 49'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur maddeye göre,  asıl görevleri gereği, memuriyet mahali dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memurlar ve hizmetlilere gündelik ve yol giderleri yerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere göre bu tazminat ödenir.

Bakanlığın illere gönderdiği yazı ve eki belgeler:

YORUM EKLE