Müfettiş raporuna katılmama gerekçesinin yazılmaması etik kural ihlali sayıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Makama sunulan müfettiş raporu Olur’unda raporu hazırlayan müfettişin görüş ve kanaatlerine iştirak edilmemesinin veya Başkanlıkça getirilen farklı önerilerin gerekçelerinin yazılmamış olmasını etik davranış kuralı ihlali kabul etti.

Başvuruya esas olaylar aşağıda yer almaktadır.

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Başvuran dilekçesinde;

... Şube Müdürlüğünde tahakkuk memuru olarak görev yaptığını, oda arkadaşının işe gelmediği halde işe gelmiş gibi imza attığı iddiasıyla Şube Müdürü ...’na bilgi verdiğini, Şube Müdürünün konuyu İdari İşler Şefi ... ile paylaştığını, .’in çalıştığı odaya gelerek kendisine kırıcı ve sert sözler söylediğini ve odadan kovduğunu, 3-4 ay (müfettiş soruşturması başlayana kadar) iş verilmeden prefabrik bölümde bekletildiğini, farklı şube müdürlüklerine geçme konusundaki talebinin reddedildiğini, hakkında geçimsiz, huzur bozan ve asılsız şikayetlerde bulunan birisi olduğu yönünde dedikoduları çıkarıldığını,

Maruz kaldığı muameleyle ilgili olarak ... nolu hattı aradığını, şube müdürü ve şefinden şikayetçi olduğunu, ... Müfettiş ... tarafından hazırlanan ... tarih ve ... sayılı Soruşturma Raporunda iddiaların doğrulandığını, Soruşturma Raporunda Şube Müdür ... ve İdari İşler Şefi ... hakkında idarecilik görevinden alınarak . İli dışında görevlendirilmelerinin ve Kınama cezası ile tecziye edilmelerinin önerildiğini, kendisiyle ile ilgili olarak eski görevine dönmesinin önerildiğini,

Ancak bunu tam aksi yönünde uygulama yapıldığını, .Teftiş Kurulu Başkanı ...’nın görüşü doğrultusunda Makama imzalatılan Olur’da “İlgili Müfettişin ... tarih ve ... sayılı Soruşturma Raporunda belirttiği kanaat ve önerilere Başkanlığımızca iştirak edilmemekte olup,

Tahakkuk Memuru ...’in ... Şube Müdürlüğü dışında başka bir disiplin amirinin altında görevlendirilmesi, böylece adı geçenin şikayetine konu olay ve durumların yeni görev yerinde de tekrarlanıp tekrarlanmayacağının yeni disiplin amirinin gözetimi altında değerlendirilmesinin daha isabetli olacağı” yönünde karar alındığını ve tayininin ... tarihinde Ankara ... Müdürlüğüne çıkarıldığını, maruz kaldığı mobbing türü psikolojik baskının dolaylı olarak devam ettirildiğini, mağduriyetinin daha da artırıldığını, işe gelmeyen ve konuyla ilgili hiçbir işlem yapmayan asıl suçluların korunduğunu iddia etmekte,

Mağduriyetine sebep olan dönemin ... Genel Müdürü ve ... Teftiş Kurulu Başkanının etik davranış ilkelerine aykırılık yönünden gerekli incelemenin yapılmasını talep etmektedir.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız

Editör: TE Bilisim