memur intibakında hangi süreler dikkate alınır?

kamuda memur olarak görev yapanların intibak işlemlerinde geçerli olan süreler, memur intibak nasıl yapılır ?

memur intibakında hangi süreler dikkate alınır?

kamuda memur olarak görev yapanların intibak işlemlerinde geçerli olan süreler, memur intibak nasıl yapılır ?

memur intibakında hangi süreler dikkate alınır?

memur intibakında hangi süreler dikkate alınır?

İntibakta Değerlendirilecek Hizmet Süreleri

İntibak uygulamasında değerlendirilecek hizmet süreleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

•             657 sayılı Kanun'a tabi olarak memuriyet statüsünde başarılı geçen hizmet süreleri,

•             657 sayılı Kanun uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan süreler,

- Askerlik süresi 

- 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (C) bendi ve diğer maddeleri uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan hizmetler,

• Özel kanun hükümleri uyarınca memuriyetten sayılmış hizmetler.

Öte yandan memuriyette alınan cezaların intibakta nasıl değerlendirileceği ise ayrı bir tartışma konusu olup; Kıdeme tesir eden cezaların da 12/d uyarınca yapılan intibakta göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü 12/d de “memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı” denmektedir.

YORUM EKLE