Maliye bakanlığına naklen atanmak isteyenlerde aranan şartlar

hazine ve maliye bakanlığına naklen atanmak isteyen memurlar ve diğer görevlilerde aranan şartlar nelerdir

Maliye bakanlığına naklen atanmak isteyenlerde aranan şartlar

Maliye bakanlığına naklen atanmak isteyenlerde aranan şartlar 

hazine ve maliye bakanlığına naklen kurumlar arası atanmak isteyen memurlarda aranan şartlara ilişkin düzenleme hazine ve maliye bakanlığı personeli görevde yükselme yönetmeliğinde açıklanmıştır.Buna göre naklen maliye bakanlığına atanmak isteyen memurlar aşağıda yer alan şartları taşımaları kaydı ile naklen atanmak üzere maliye bakanlığına başvuru yapabilirler. Ancak naklen atamalarda maliye bakanlığınca memurun talep edilmesi ve memurun kurumunca memura muvafakat verilmesi gerekmektedir.

Naklen atamalar

MADDE 25 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Bakanlık kadro unvanları arasında bulunmak kaydıyla; aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlık iznine istinaden aşağıdaki şartları taşımaları halinde naklen atanabilir. Ancak kütüphane müdürü, personel müdürü, maliye kursu müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü, muhakemat müdürü, muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü ile bunların yardımcı kadrolarına kurumlararası naklen atama yapılamaz. Şube müdürü unvanına naklen atanacakların ise kurumlarında görevde yükselme sınavı sonucunda söz konusu unvana atanmış olması şarttır.

a) Adli veya idari ceza almamış olmak,

b) Atanılacak kadro için aranan toplam hizmet süresi, yabancı dil, ehliyet gibi belgeler ile diğer şartlara sahip olmak,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve yardımcı hizmetler grubunda görev yapanlar hariç diğerleri için yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Koruma ve güvenlik görevlisi için otuzbeş, diğerleri için elli yaşını geçmemiş olmak.

(2) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personel, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç (görevde yükselme sınavı sonucunda şube müdürü unvanına atananlar dışında), aynı unvanlı kadrolara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara, adli veya idari ceza almamış olmak ve söz konusu unvanlar için aranılan toplam hizmet süresi, öğrenim ile diğer belge ve şartlara sahip olmak kaydıyla hizmet ihtiyacı çerçevesinde naklen atanabilir.

(3) Avukatlık ruhsatına sahip olanlardan; hakim veya savcı olarak görev yapanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında avukat kadrosunda en az iki yıl görev yapanlar, avukatlık ruhsatına sahip olmayanlardan hukuk fakültesi mezunu olup hakim veya savcı olarak en az dört yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine avukatı olarak görev yapmış olanlardan adaylığı kaldırılanlar sınava tabi tutulmaksızın kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Hazine avukatlığına naklen atanabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurumlara naklen atananlar, adli veya idari bir ceza almamış olmak şartıyla kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkta görev yaptığı unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara naklen atanabilir.

(5) İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların Devlet memuru olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla, kadro ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde Bakanlıkta görev yaptıkları unvanlara veya aynı düzeyde ya da daha alt düzeydeki diğer unvanlara yeniden atanmaları mümkündür.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ŞABAN ÖRS
ŞABAN ÖRS - 1 ay Önce

ARKADAŞLAR MALİYE BAKANLIĞINA SAKIN GİRMEYİN.....PERSONEL KADROLARINDA ÇALIŞTIRILMIYOR.BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KADROSUNUN VE PROGRAMCI KADROSUNUN GÖREVİ HAVALİMANINDA PULMATİK MAKİNELERİNE PUL YÜKLEME İŞİYMİŞ 657 SAYILI DMK DA YAZIYORMUŞ.ÜSTELİK 24 SAAT ÇALIŞIP MESAİ ÜCRETİ DE ÖDENMİYOR....