Memura verilecek disiplin cezasında kasıt unsuru nasıl belirlenir ?

disiplin cezalarında kasıt unsuru nedir

Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi? Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi?

657 sayılı yasayanın 125 . maddesinde memurlara verilecek olan disiplin cezalarında memurun ilgili fiili kasten işlemesi halinde daha ağır cezalar verilebilmektedir. Aynı fiilin kayıtsız kalınarak yani ihmalen yapılmamış ise uyarma kusurlu olarak yapılmamış ise kınama kasten yapılmamış ise aylıktan kesme cezası verilebilmektedir. Bunun için ceza verilirken ihmal, kusur ve kasıt kavramlarının değerlendirilmesinin iyi yapılması gerekmektedir. Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında memur disiplin hukuku açısından kasten işlenmiş sayılacak bir fiilde olması gereken şartlar güzel bir şekilde açıklanmıştır. 

DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas No : 2016 / 2607

Karar No : 2016 / 4688

Karar Tarihi : 24.10.2016

"Kasıt unsurunun varlığının kabulü için isnat olunan eylemin fail tarafından bilerek ve istenilerek işlenilmiş olması ve ayrıca failin, eylemin sonuçlarını bilmesi ( öngörmesi ) ve istemesi gerekmektedir. Kasıt unsuru ortaya konulurken, olay öncesi, olay sırası ve olay sonrası davranışlar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kastın varlığının tespiti için; kişinin durumu ( ortaya çıkan netice hakkında sorumluluk sahibi olup olmadığı, ortaya çıkan neticeyi bilebilecek durumda olup olmadığı, statüsü ve statüden kaynaklanan yükümlülükleri ), olayın gelişimi ( netice öncesi ve sonrası, neticenin devam ettiği süreç ) , davranış ve davranışın ortaya çıkış şekli ( talimatla süreci yönlendirme, neticenin ortaya çıkmasına göz yumma, yapması gereken davranışları yapmama veya neticeyi ortaya çıkaran davranışta ısrar ) ve ortaya çıkan neticenin ( eylemin etkilerinin boyutu, neticenin ortadan kalkması için gayret gösterilip gösterilmediği, süreç içerisinde eylemin etkilerinin ağırlaşarak devam etmesi ) birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir."

Editör: TE Bilisim