2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Memur eşlerin atanmasında sürekli görev yolluğu nasıl ödenir?

Her ikiside kamuda memur olarak çalışan eşierin eş durumu nedeniyle atanmalarında sürekli görev yolluğu bazı durumda tam bazı durumlarda ise yarı oranında ödenmektedir.Bu yazımızda memurların eş durumu nedeniyle atanmalarında alacakları harcırahta nasıl hesaplama yapılacağını anlatacağız..

Eş Nedeniyle Yapılan Atamalarda Harcırahta  Yer Değiştirme Masrafının Yarım Ödeneceği Durumlar

Bilindiği üzere 6245 sayılı kanunun 45. maddesinde yer değiştirme masrafının ne şekilde ödeneceği anlatılmıştır.İlgili madde de yer alan hüküm "Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir." şeklindedir.

İlgili madde de yer alan hükme göre , memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine yer değiştirme masrafının değişken unsurunun yarısının ödeneceği belirtilmiş, bu atamanın aynı zamanda veya farklı zamanlarda yapıldığında yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tamamının ödeneceğine ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir.

Buna göre, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşler aynı yere atanmış başka bir ifadeyle her iki eşin de eski ve yeni memuriyet mahallerinin aynı olması halinde (atamalarının farklı zamanlarda olup olmadığına bakılmaksızın) bunlardan birisine yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tamamının, diğer eşe ise yarısının ödenmesi gerekmektedir.

Eş Nedeniyle Yapılan Atamalarda Harcırahta Yer Değiştirme Masrafının Tam  Ödeneceği Durumlar

Yukarıda anlatıldığı üzere memur olan eşlerin aynı memuriyet mahallinden aynı memuriyet mahalline atanmalarında eşlerden birisine ödenecek olan yer değiştirme masrafı yarım olarak hesaplanacaktır.Ancak aşağıda başlıklar halinde sayılan durumlarda atamalar eş durumu ile yapılmış olsa bile yer değiştirme masrafı tam olarak ödenmelidir.

a) Eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi,

Farklı memuriyet mahallinde çalışan eşlerden birinin eşinin memuriyet mahalline atanması durumunda yer değiştirme masrafı tam ödenmelidir.Evlilik nedeniyle yapılan atamalarda bu kapsamdadır.Yeni evlenen memurun eş durumu tayini sebebiyle evlenmiş olduğu memurun memuriyet mahalline atanmasında harcırah tam olarak ödenir.

b) Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları,

İki farklı ilçede veya ilde yani farklı memuriyet mahallinde çalışan eşlerin daha sonra fiilen çalışmış oldukları memuriyet mahallinden aynı memuriyet mahalline atanmaları durumunda yer değiştirme masrafı tam olarak ödenmelidir.

c) Eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

Aynı yerde çalışan eşlerin farklı yerlere atanmalarında her iki eşte yer değiştirme masrafını tam olarak alacaktır.

d) Eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

Farklı  yerde çalışan eşlerin farklı yerlere atanmalarında her iki eşte yer değiştirme masrafını tam olarak alacaktır.

Editör: TE Bilisim