Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre;

-Yönetmeliğin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesinde yapılan değişiklikle öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilecek.

-Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası ıle   44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir. Böylece 16.06.2023 tarihi itibariyle öğretmenlik yapanlar için zorunlu hizmet muafiyeti getirilmiş oldu. Ancak, 16.06.2023 tarihinden sonra öğretmenlik yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

Resmî Gazete

Sayı : 32225

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023, 10:34
YORUM EKLE