Ön ödeme avans işlemlerin mahsup süre hesabı

mutemetlere ve memurlara avans olarak yapılan ödemelerde mahsup süresi hesaplaması nasıl yapılır

Ön ödeme avans işlemlerin mahsup süre hesabı

mutemetlere ve memurlara avans olarak yapılan ödemelerde mahsup süresi hesaplaması nasıl yapılır

Ön ödeme avans işlemlerin mahsup süre hesabı

Ön ödeme avans işlemlerin mahsup süre hesabı 

Kamuda ön ödeme şeklinde yapılan ve avans şekilde yapılan işlemlerin usul ve esaslarda belirlenen sürelerde mahsup edilmesi gerekmektedir. Ön ödemelerde mahsup süresinin nasıl hesaplancağını açıklamaya çalışalım.

Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Örneğin; 26/1/2017 tarihinde alınan avansın en geç 26/2/2017 tarihinin mesai saati sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir. Ancak, bu günün tatil gününe (Pazar) rastlaması halinde takip eden ilk iş günü olan 27/2/2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar mahsubu gerekir. 30/1/2017 tarihinde alınan avansın ise en geç 28/2/2017 günü mesai saati bitimine kadar mahsup edilmesi gerekir. Belirtilen sürede mahsup edilmeyen avanslar, mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesi hükmüne göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre ilgili mutemetten tahsil edilir.

YORUM EKLE