Vekalet ve İkinci Görev Aylığında SGK Kesintisi Yapılır mı?

Sgk Kesintisi Vekalet ve İkinci Görev Aylığında SGK Kesintisi Yapılır mı? vekalet aylıklarından yapılacak olan kesintiler nelerdir?

Vekalet ve İkinci Görev Aylığında SGK Kesintisi Yapılır mı?

Sgk Kesintisi

Vekalet ve İkinci Görev Aylığında SGK Kesintisi Yapılır mı?

Devlet memuru olarak görev yapanların ilgili kanunun 86  maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde vekaleten ve yine ilgili kanun  88. maddesinde yer alan hükümlere göre ikinci görev ile görevlendirmeleri mümkündür.

657 sayılı kanunun 86 ve 88 inci maddeleri kapsamında yapılan görevlendirmeleri neticesinde gerekli şartları taşımaları kaydı ile  memurlara vekalet aylığı ödemesi ile ikinci görev ücreti ödenmesi mümkündür.İlgili ödemelerden gelir vergisi kesintisi ile damga vergisi kesintileri yapılmakla birlikte bu ödemelerden SGK kesintisi yapılıp yapılmayacağı bazı kurumlarda tereddütlere neden olmaktadır.

Vekalet ücreti ile ikinci görev aylığı ödemelerinde SGK kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hususunda yasal düzenleme 5510 sayılı yasa ile yapılmıştır.İlgili yasanın hangi ücretlerin prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususunun 80. maddesinde konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prime esas kazançlar başlıklı 80 nci maddesinde "...Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarıca yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz..." hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı kanunun 80 maddesinde yer alan hükme göre vekalet aylığı ödemeleri ile ikinci görev aylığı ödemelerinde SGK kesintisinin yapılmaması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 17:04
YORUM EKLE