Mühendislik Bitiren Teknisyen ve Teknikerlerin Ek Ödemesi

İdarelerin teknik hizmetler sınıfında teknisyen ya da tekniker olarak görev yapan memurlardan mühendislik fakültesini bitirenlerin ek ödemesi

Mühendislik Bitiren Teknisyen ve Teknikerlerin Ek Ödemesi

İdarelerin teknik hizmetler sınıfında teknisyen ya da tekniker olarak görev yapan memurlardan mühendislik fakültesini bitirenlerin ek ödemesi

Mühendislik Bitiren Teknisyen ve Teknikerlerin Ek Ödemesi

Mühendislik Bitiren Teknisyen ve Teknikerlerin Ek Ödemesi

İdarelerin teknik hizmetler sınıfında teknisyen ya da tekniker olarak görev yapan memurlardan mühendislik fakültesini bitirenler olmaktadır. Memurların mühendislik fakültesini bitirenlerin ek ödemelerinde bir değişikli olup olmadığı hususunda idarelerin farklı uygulamaları olduğunu görüyoruz. Bu çalışmamızda teknisyen/tekniker olarak görev yapan memurların mühendislik fakültesini bitirdiklerinde almaları gereken ek ödeme hakkında bilgi vermeye çalışacağız.  

Memurlara ödenecek ek ödemeye ilişkin düzenleme 375 sayılı KHK'nın Ek-9 uncu maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu maddeye göre; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre alan personele, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci bendinde ise ek ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Madde metnine baktığımız zaman kişiye yapılacak ek ödemelerde kişinin görev unvanı ve kadrosuna karşılık gelen oranların ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hususta benzer bir düzenleme de 161 sayılı Devlet Memurları Tebliği'nde yer almaktadır. Tebliğ'in A-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9 uncu Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Açıklamalar maddesinin 1 numaralı bendinde yer almaktadır. Söz konusu maddede de memura yapılacak ek ödemelerin 375 sayılı KHK ekinde yer alan I sayılı cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranlar esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu madde hükmünden de anlaşılacağı gibi kişiye ödenecek ek ödeme oranı belirlenirken kişinin kadro,pozisyon ve gören unvanları esas alınacağı anlaşılmaktadır.

375 sayılı KHK'nın Ekinde yer alan I sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveline baktığımızda da teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele verilecek ek ödeme oranlarının yer aldığı kısmın "Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" ifadesiyle başladığını görürüz. Dolayısıyla, memurun bu cetvelde yer alan tazminat oranlarından faydalanması için cetvelde yer alan kadrolarda görev yapması gerektiği anlaşılmaktadır.

Buraya kadar yaptığımız açıklamalara bakıldığında, mühendislik fakültesinden mezun olan bir teknisyenin ya da teknikerin görev yaptığı kadroya ait ek ödeme oranından faydalanacağı, mühendis kadrosuna ait ek ödemeden faydalanamayacağı görülmektedir. Kişinin mühendis ek ödeme oranından faydalanabilmesi için mühendislik kadrosuna atanması gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022, 20:56
YORUM EKLE