Memurun Evlenen Çocuğu Çalışmıyorsa Memurun Aile Yardımı Kesilir mi?

Evlenen Çocuk Çalışmıyorsa Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Memurun Evlenen Çocuğu Çalışmıyorsa Memurun Aile Yardımı Kesilir mi?

Evlenen Çocuk Çalışmıyorsa Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Memurun Evlenen Çocuğu Çalışmıyorsa Memurun Aile Yardımı Kesilir mi?

Evlenen Çocuk Çalışmıyorsa Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Devlet memuru olarak çalışan kişilerin maaşları ile birlikte ödenmekte olan çocuk yardımlarını nasıl alacakları ve alınacak çocuk yardımının hangi durumlarda kesileceği 657 sayılı devlet memurları kanununda açıklanmıştır.  “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme ile ilgili 205'inci maddesinde, “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkım da çocuğun ölümü veya 206'ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder. hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurları kanununun Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller başlıklı 206. maddesinde ise çocuklar için alınan aile yardımının hangi hallerde kesileceği hüküm altına alınmıştır.206 maddesinin 1 nolu fıkrasında " evlenen çocuklar"  için aile yardımı ödenmeyeceği belirlenmiştir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere  evlenen çocuk için aile yardımının kesilmesi direkt hüküm altına alınmış olup evlenen çocuğun çalışmıyor olması,memur ile birlikte oturması veya okuyor olması gibi her hangi bir durum öngörülmeden aile yardımının kesilmesi hüküm altına alınmıştır.Bu nedenle evlenen çocuğun çalışıp çalışmaması veya geliri olup olmadığına bakılmaksızın çocuğun evlendiği tarihi takip eden aydan itibaren memurun evlenen çocuk için aldığı aile yardımı kesilmek zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 09:03
YORUM EKLE