Memur Ölüm Yardım Ödeneği

Memur ölüm yardımı ödeneği, Memur Ölüm yardımı ödeneği hesaplama, memur ölüm yardımı memurun hangi yakınlarına ödenir, memurun hangi yakınları ölürse yardım yapılır

Memur Ölüm Yardım Ödeneği

Memur Ölüm Yardımı Ödeneği

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapmakta iken vefat eden memurun yakınlarına memurun ölmesi durumunda veya memur olarak görev yapan kişinin kanunda sayılan yakınlarının ölmesi durumunda ise memurun kendisine ölüm yardımı ödeneği altında ödeme yapılmaktadır.Bu yazımız da devlet memurları kanununun 208 .maddesinde anlatılan mevzuat hükümleri doğrultusunda ölüm yardımı ödeneği nedir,ölüm yardımı ödeneği nasıl hesaplanır,ölüm yardımı ödeneği kimlere ne kadar ödenir gibi merak edilen hususları açıklamaya çalışacağız.

Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Kimlere Ödenir?

Devlet Memurları kanununun 208. maddesine göre

-Devlet memurunun  memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu öldüğü takdirde memura

- Memurun ölümü halinde  ise memurun sağlığında ölüm yardımı ödeneğinin kime ödeneceğini bildirmiş ise ona ,memur her hangi bir bildirim yapmamış ise memurun  eşine ve çocuklarına,

-Ölen memurun eşi ve çocuğu bulunmuyorsa memurun anne  ve babasına, bunlar da yoksa memurun kardeşlerine  ölüm yardımı ödeneği verilir.

Memur Ölüm Yardımı Ödeneğinin Miktarı Ne Kadardır?

Kanun maddesinde ölüm yardımı ödeneğinin en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge) dahil tutar üzerinden hesaplanacağı bildirilmiştir.İlgili hükme göre Ölüm yardımı ödeneği hesaplanırken en yüksek devlet memuru aylığı olan 9500 rakamı ile ölüm yardımının ödeneceği tarihteki memurlar için maaş hesabında kullanılan aylık katsayı rakamının çarpımı sonucu bulunacak olan rakam ölüm yardımı ödeneği olarak ödenecektir.Yapılan bu hesaplamada bulunan rakam net olarak ödenecektir.Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir.

Buna göre 2019 Temmuz ayı rakamları ile ölüm yardımı ödeneğini hesaplarsak;

Memurun memur olmayan eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun ölmesi durumunda memura ödenecek olan 2019 Temmuz ayı Ölüm Yardım ödeneği 9500*0,138459= 1.315,36 TL olmaktadır.

Memurun kendisinin ölmesi durumunda ise   kanun maddesinde belirtilen kişilere ödenecek olan 2019 Temmuz ayı Ölüm Yardım ödeneği tutarı ise (9500*0,138459= 1.315,36 TL) x 2= 2.630,72  TL olacaktır.

Kanun maddesinde yer alan hükme göre memurun ölmesi durumunda ölüm yardımı ödeneği 2 kat olarak hesaplanacaktır.

Memurun Eşi Ölü Doğum Yapmışsa Ölüm Yardımı Ödeneği Verilebilir mi?

Daha önceki yıllarda verilmiş olan 3986/1 karar no 05.04.1979 tarihli sayıştay genel kurul kararında "Devlet Memurlarına miadında ölü doğan çocukları içinde 657 sayılı yasaya göre ölüm yardımı ödeneği verilmesi yönünde" karar verilmiştir.Miadın da kavramından ne anlaşılması gerektiği ise hususunda ise   Danıştay tarafından verilen 1973 tarihli kararında anne karnında  180 gün  ile 300 gün arasında olup ölü doğan çocuklar için ölüm yardımı ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan iki kararın birlikte değerlendirilmesi neticesinde memurun eşi hamileliğinin 6 ayından sonra ölü doğum yaparsa devlet memuruna ölü doğan çocuğu için ölüm yardımı yapılmalıdır.

Memurun Anne Baba ve Kardeşlerinin Ölümü Halinde Ölüm Yardımı Verilebilir mi?


Kanunda memurun hangi yakınlarının ölümü halinde ölüm yardımı alacağı tek tek sayılmıştır.Devlet Memurları kanununun 208 . maddesindeki hükme göre memurlar anne,baba veya kardeşlerinin ölümü halinde ölüm yardımından faydalanamazlar.

Ölüm Yardımı Ödenmesinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinin sosyal yardımlar başlıklı 12 maddesinin ölüm yardımı başlıklı d bendinde " Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme  belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir." hükmü yer almaktadır.İlgili hükme göre ölüm yardımı alacak olan memurun kendisi ise kurumuna dilekçe ile başvurmak zorundadır.Ölüm yardımı memurun ölmesine istinaden ödenecekse ölüm yardımını alacak olan kişilerin memurun en son çalıştığı kuruma dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 21:33
YORUM EKLE