Gelir Uzman Yardımcılığı Mesleği ve Maaşları

Gelir Uzman Yardımcılığı Hakkında Merak Edilenler Gelir Uzman Yardımcılığı özlük ve maaş bilgileri 2022 gelir uzman maaşları

Gelir Uzman Yardımcılığı Mesleği ve Maaşları

Gelir Uzman Yardımcılığı Hakkında Merak Edilenler Gelir Uzman Yardımcılığı özlük ve maaş bilgileri 2022 gelir uzman maaşları

Gelir Uzman Yardımcılığı Mesleği ve Maaşları

Gelir Uzman Yardımcılığı Hakkında Merak Edilenler

Gelir Uzman Yardımcılığı kadroları KPSS A puanı ile ülkemizde en fazla alım yapılan kadrolardan birisidir.İlgili kadrolardan alımın fazla olmasından dolayı Gelir Uzman Yardımcılığı puan türü olan KPSS 35 de daha alt sıralarda yer alan adaylara da sıra gelebilmektedir.Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında yer alan sınav konuları diğer kurum sınavlarındaki sınav konuları ile benzerlik göstermekle birlikte Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında soruların diğer sınavlara kıyasla daha basit olduğunu söyleyebiliriz.Bu yazımızda Gelir Uzman Yardımcılığı Mesleği İle ilgili merak edilen Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Puan Türü Nedir?Gelir Uzman Yardımcılığı giriş şartları Nelerdir?Gelir Uzman Yardımcılığı  Sınav Konuları Nelerdir ve Gelir Uzman Yardımcılığı maaş ve özlük hakları konularını başlıklar halinde incelemeye çalışacağız.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavına Girmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavına Başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- Otuz beş yaşını doldurmamış olmak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından  yapılan  ve sınav ilanında belirtilen yıllara ait Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavına Başvuru Yapan Herkes Sınava Girebilir mi?

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P35 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş  sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P35 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir?

Gelir Uzman Yardımcılığı , yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmaktadır.Yazılı sınav test usulu ile yapılmaktadır.Test usulü ile yapılacak olan sınava girecek olan adaylar aşağıda yer alan konulardan sorumludur.


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (GenelHükümler).
İktisat Grubu; Makro iktisat, Mikro iktisat, Uluslararası iktisat, işletme iktisadı, Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar,Analizi, Ticari Hesap

Ataması Yapılan Gelir Uzman Yardımcılarının Atanılan Yerde Çalışma Zorunluluğu Varmı?

Gelir Uzman Yardımcısı olarak atananlar atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışmak zorundadırlar.. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar eş durumu,sağlık durumu v.b  ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler.

Gelir Uzman Yardımcıları Ne Kadar Maaş Alır, Özlük Hakları Nelerdir ?

2022 gelir uzman yardımcısı maaşları 

Gelir idaresi başkanlığı ile malmüdürlüğü gelir servislerinde görev yapacak olan gelir uzman yardımcılarının 2022 temmuz aralık döneminde alacakları maaşlara bu yazımızda yer veriyoruz.

Maaş hesaplamasında 9/1 derecesi üzerinden hesaplama yapılmış memurun bekar olduğu varsayılmıştır. Memurun evli ve çoçuklu olması durumunda ayrıca maaşına aile yardımı eklenmelidir.

2022 temmuz aralık dönemi gelir uzman yardımcısı maaş 11,738.43  TL 

2022 temmuz aralık dönemi memur eş ve çocuk yardımı tutarları 

2022 temmuz aralık memur aile yardım tutarı : 758.28 TL 

2022 temmuz aralık 0-6 yaş çocuk yardımı     :166.80  TL 

2022 temmuz aralık 6 yaş üstü  çocuk yardımı 83.40  TL 

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 15:53
YORUM EKLE