2021 temmuz-aralık   döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2021 temmuz-aralık   döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2021 temmuz-aralık   döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2021 temmuz-aralık   döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2003 yılından önce emekli olan memurlara emekli olduklarında sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılından itibaren ise emekli olan memurlara sürekli görev yolluğu ödenmesinden vazgeçilmiş bunun yerine gösterge rakamı üzerinden tazminat ödenmesine başlanmıştır.Memurlar arasında halen emeklilik harcırahı olarak bilinen tazminatın tutarını ve yasal mevzuatını yazımızda açıklamaya çalışalım.

2021 yılı  temmuz-aralık   döneminde emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,  toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558* gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2021 yılı temmuz-aralık     döneminde emekli olacak olan memurlara ödenecek yolluk tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

2021 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı

2021 Yılı temmuz   ayı maaş katsayısı

0,179797

Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı

13.558

13.558*0,179797 

2.437,68  Brüt Tutar

2.437,68 *7,59/1000

 18.50 Damga Vergisi

2021 yılı temmuz  - aralık   Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı

2.419,18- TL

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 16:02
YORUM EKLE