2020 Temmuz-Aralık  döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2020 temmuz aralık döneminde emekli olacak memurlara emeklilik tazminatı olarak ödenecek olan (harcırah) hesaplaması, 2020 emekli olan memurlar ne kadar yolluk alacak, emekli memur emeklilik tazminat oranı 2020

2020 Temmuz-Aralık  döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2020 Temmuz-Aralık  döneminde emekli olacak memurun tazminatı (harcırahı)

2003 yılından önce emekli olan memurlara emekli olduklarında sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılından itibaren ise emekli olan memurlara sürekli görev yolluğu ödenmesinden vazgeçilmiş bunun yerine gösterge rakamı üzerinden tazminat ödenmesine başlanmıştır.Memurlar arasında halen emeklilik harcırahı olarak bilinen tazminatın tutarını ve yasal mevzuatını yazımızda açıklamaya çalışalım.

2020 yılı  Temmuz-Aralık  döneminde emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,  toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558* gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2020 yılı Temmuz-Aralık  döneminde emekli olacak olan memurlara ödenecek yolluk tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

2020 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı

2020 Yılı Temmuz ayı maaş katsayısı

0,15456

Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı

13.558

13.558*0,15456

2,095,53  Brüt Tutar

2,095,53  *7,59/1000

 15,91 Damga Vergisi

2020 yılı Temmuz-aralık   Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı

2. 079,62- TL

Not:   *2020  2021  yılları için imzalanan  toplu sözleşmede  yer alan hüküm doğrultusunda emekli tazminat(Yolluk) gösterge rakamının 13558 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.İlgili yıllarda da güncel aylık katsayılar üzerinden emekli olanlara ödenen tazminat tutarı yukarıda yapılan hesaplama yöntemi ile bulunacaktır.

YORUM EKLE