Lisede hazırlık sınıfı okuyanların kademe ilerlemesi 

lisede hazırlık sınıfı okuyan kişilerin memur olduktan sonra kademe ilerlemesi nasıl yapılır

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının 6 ncı bendinin b alt bendinde; "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü yer almaktadır.

Sosyologların bir derece alma hakkı var mı? Sosyologların bir derece alma hakkı var mı?

Devlet Personel Başkanlığının 27/04/2006 tarihli ve 5168 sayılı Görüş Yazısında; "... öğrenim gördüğü dönemde ortaokul ve lise dengi okulların öğrenim süresi kadar öğrenim gördüğü ve öğrenim süresinden fazla olarak ayrıca hazırlık okuduğunu belgeleyen ilgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 6/b alt bendinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir." şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

İlgili hükümler brilikte değerlendirildiğinde memur olmadan önce okumuş olduğu lisede hazırlık sınıfı okuyanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının 6 ncı bendinin b alt bendi gereğince 1 kademe uygulamasından faydalanabilirler.