Bilindiği üzere, asıl görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici görev yolluğu ödenmektedir.

Harcırah Kanunu kapsamında bulunan memur ve hizmetlilerin geçici görev mahalline gidiş ve dönüş yol masrafı, gündelik ve konaklama bedeli ödenmektedir.

Memurlara ödencek harcırah tutarı fiilen almakta olduğu aylık  derecesi esas alınarak ödenmektedir. Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro derecesi esas alınacaktır. Hizmetlilerin harcırahı ise aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenmektedir.

6245 sayılı yasa kapsamındaki personele ödenecek gündelik tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan konaklama bedeli yılı bütçe kanununları ile belirlenmektedir.

2024 yılı Bütçe Kanunu eki H cetveline göre memurlara ödenecek gündelik ve konaklama bedeli şu şekilde belirlenmiştir.

Memur ve Hizmetlilerden;

Gündelik (2024)

Konaklama Tutarları

İlk 10 Gün

11- 90. Gün Arası

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)               

465

744

697,50

b)Ek göstergesi  6400 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar         

435

696

652,50

c)Ek göstergesi  3600 (dahil) -  6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 

420

672

630

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

405

648

607,50

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 

400

640

600

2024 yılında teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanların gündelik ve konaklama bedelleri ise aşağıda yer almaktadır.

Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlar

Gündelik (2024)

Konaklama Ücreti (2024)

Türkiye düzeyinde

605

967

Bölge düzeyinde

512

818

İl düzeyinde

419

670

2024 yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen gündelik ve konaklama bedellerinde bir önceki yıla göre  anlamlı bir artış yapılmış olsa da güncel rakamlar geçici görevli personelin giderlerini karşılamanın çok gerisinde kalmıştır. 

Okuyucularımızdan gelen mail ve mesajlardan özellikle konaklama bedeli konusunda çok sıkıntı yaşandığı anlaşılmaktadır.  Yıl başında belirlenen harcırah tutarı ile konaklayacak otel bulamadıklarını ifade eden ilgililer bu konuda bir iyileştirme yapılmasının zaruret haline geldiğini belirtmektedirler. 

Adli ve İdari Yargı 2024 yılı atama kararnamesi yayımlandı Adli ve İdari Yargı 2024 yılı atama kararnamesi yayımlandı

Özellikle uzun süreli göreve giden memurlar ve denetim elemanları, kamu misafirhaneleri olmaması ya da misafirhanede yer bulamamaları halinde harcırah tutarını aşan konaklama bedelini ceplerinden ödediklerini ifade etmektedirler.

Gelinen noktada, memur ve hizmetlerin harcırah ve konaklama bedelleri ile ilgili bir düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu hususta, enflasyon oranlarının yüksek olduğu dönemlerdeki gibi harcırah tutarının piyasadaki gelişmeler de dikkate alınarak yılda iki kez belirlenmesinin ya da personelin konaklamasının kurumca anlaşılan yerlerde yapılmasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz.