Uzun Süreli Tedaviye İhtiyaç Duyulan Hastalıkların Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?

Uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan hastalıklara yakalanan memurların hastalık izinleri

Uzun Süreli Tedaviye İhtiyaç Duyulan Hastalıkların Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?

Uzun Süreli Tedaviye İhtiyaç Duyulan Hastalıkların Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?

Soru: İdaremizde görevli personelimizden birisi sık sık doktora gidiyor. Bu personelin hastalığının"uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık” kapsamında olup olmadığının nasıl tespit edilebiliriz. Bizim yapabileceğimiz herhangi bir işlem var mı?

Cevap: Malumunuz üzere, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösterilen hastalıklarla ilgili düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır..." hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünü incelediğimizde memurların uzun süreli hastalığa yakalanması halinde kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar izin verileceği belirtilmiştir.  Personelinizin hastalığı kanser, verem ve akıl hastalığı ise bu hastalıkların uzun süreli tedaviye ihtiyaç sayılan hastalıklardan olduğu hususunda herhangi bir tereddüt yoktur. Kanser, verem ve akıl hastalığı dışındaki hastalıklardan hangilerinin  uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıklar kapsamında olduğunun tespiti ise  tedaviyi yürüten hekimler tarafından yapılabilir.

Bu itibarla, kurumunuz personelinin hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" olup olmadığı hususundaki tereddüdün, ilgilinin tedavisini yürüten hekim tarafından verilecek rapor/belge ile  giderilebileceğini düşünmekteyiz.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019, 01:16
YORUM EKLE