İzindeyken göreve çağrılan memura geçici görev yolluğu ödemesi 

Yıllık İzine ayrılan memurlar bazen çeşitli nedenlerle kurumlarının ve amirlerinin talebi üzerine  izinlerini yarıda keserek tekrardan göreve başlamak zorunda kalmaktadırlar.İzinlerini yarıda kesen memurlar izinlerini geçirdikleri yerlerden memuriyet mahalline gelmekte kurumlarınca kendilerine verilen işler bittikten sonrada tekrardan izinlerini geçirmiş oldukları yerlere dönmektedirler.Bu şekilde yıllık iznini yarıda keserek memuriyet mahalline dönen memurlara memuriyet mahalline dönüş için ve görev sona erdikten sonra izin mahalline dönüş için yapmış oldukları masrafların ve geçici görev yolluğunun ödenip ödenmeyeceği kamu kurumlarında tereddüte neden olmaktadır.

İlk atamada memura harcırah ödenir mi? İlk atamada memura harcırah ödenir mi?

Konuya ilişkin olarak harcırah kanununa baktığımızda geçici görev yolluğunun hangi şartlarda ödeneceğine ilişkin yapılan açıklamada " kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

İlgili hüküme göre yıllık izin kullanan memur kurumuna ait bir görevi yerine getirmek maksadı ile görev mahalline geldiğine göre ilgili memura geçici görev yolluğu ödenmek zorundadır.Tabiki burada kurumların dikkat etmesi gereken husus izinden göreve çağrılan personel için gerekli onayların alınmış olmasıdır.Bilindiği üzere harcama belgeleri yönetmeliğine göre geçici görev yolluğu ödemelerinde ödeme yapılması için istenen belgeler arasında görevlendirme onayları da talep edilmektedir.Amirler tarafından sözlü olarak yapılmış olan izinden memurun çağrılması işleminin bir onaya bağlanması gerekmektedir.

Daha önceki yıllarda Sayıştay Başkanlığınca verilmiş olan bir kararda da izindeyken kurumunca memuriyet mahalline çağrılan memura geliş ve gidiş için geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulu'nun vermiş olduğu 07.12.1963 tarihli ve 2806/1 sayılı Kararında; "Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izin kullanmakta oldukları mahallere avdet edenlere, asli vazife mahalline geliş ve izin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı ....."ifadesine yer verilmiştir.

Editör: TE Bilisim