Harcırah ödemelerindeki maddi hatada muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

6245 sayılı kanuna göre ödenen geçici ve sürekli görev yolluk harcırah ödemelerinde yapılan maddi hatalar nedeniyle muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Harcırah ödemelerindeki maddi hatada muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

6245 sayılı kanuna göre ödenen geçici ve sürekli görev yolluk harcırah ödemelerinde yapılan maddi hatalar nedeniyle muhasebe yetkilisinin sorumluluğu hakkında sayıştay kararı

Harcırah ödemelerindeki maddi hatada muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Harcırah ödemelerindeki maddi hatada muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

Kamuda yapılan harcırah ödemelerinde ödenecek olan yevmiye tutarının veya konaklama ücretinin ilgili yıldaki bütçe kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen tutarlardan fazla ödenmesi halinde muhasebe yetkilisinin sorumluluğu olup olmadığı bazı idarelerde tereddüte neden olmaktadır.Yazımız ekinde yayımlamış olduğumuz sayıştay daire kararında maddi hata nedeniyle fazla ödenen konaklama bedeli nedeniye çıkarılan kamu zararı nedeniyle harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi kamu zararından sorumlu tutulmuştur.Muhasebe yetkilisine ise her hangi bir borç çıkarılmamıştır. Muhasebe yetkililerinin maddi hatalarda sorumlulukları olmakla birlikte ilgili kararda oluşan maddi hata mevzuatın yanlılş uygulamasından kaynaklanan hata olması nedeniyle muhasebe yetkilisine herhangi bir sorumluluk yüklenmemiştir.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2011
Dairesi6
Karar No4
İlam No72
Tutanak Tarihi18.12.2012
Kararın KonusuHarcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Harcırah Hesabında Maddi Hata Yapılması.

… Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. ….’in 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Hollanda ve Almanya’da görevlendirilmesine ilişkin harcırah hesabında maddi hata yapılması sonucu … TL kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir.

01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13252 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar”ın “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” başlığı altında düzenlenen 4’üncü maddesinde;

“Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde ,aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenir.”denilmektedir.

Buna göre, yurtdışı geçici görevlendirmelerin ilk on gününde, konaklama bedeli artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarına dahil kabul edilecek, ancak faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenecektir.

Buna karşın, bahse konu yurtdışı geçici görevlendirmeye ilişkin harcırah ödemesinde, günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliğin % 40’ını aşan kısmının % 70’i yanında, artırımlı gündeliğin % 40’ının da ayrıca ödendiği ve bu suretle, …..TL kamu zararına neden olunduğu görülmüştür.

Bu itibarla, Genel Sekreter V. …’in 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında Hollanda ve Almanya’da görevlendirilmesine ilişkin harcırahın hatalı hesaplanması neticesinde neden olunan kamu zararı tutarı … TL’nin Harcama Yetkilisi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı) …. ile Gerçekleştirme Görevlisi …’a, müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:12
YORUM EKLE