Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

geçici görevli memur hangi saatleri memuriyet mahalli dışında geçirirse geceyi geçirmiş sayılarak tam gündelik alır, harcırah kanununa göre gece kavramı

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

geçici görevli memur hangi saatleri memuriyet mahalli dışında geçirirse geceyi geçirmiş sayılarak tam gündelik alır, harcırah kanununa göre gece kavramı

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

Geçici görevde geceyi geçirmek kavramı neyi ifade eder?

geçici görevli memur hangi saatleri memuriyet mahalli dışında geçirirse geceyi geçirmiş sayılarak tam gündelik alır sorusu geçici görevle memuriyet mahalli dışına giden memurlar açısından merak konusu olmaktadır.Memurun hangi hallerde geceyi geçrimiş sayılacağını açıklamaya çalışalım.Öncelikle, harcırah kanununun dışındaki kanunlarda gece vakti kavramına ilişkin tanımlama yapılmış mıdır? sorusuna cevap verelim. Gece vakti kavramı mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. 5237 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 6. Maddesinde;… Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi, …anlaşılır” hükmü yer almaktadır. Bu maddeden gece vakti tabirinden güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp doğmasından bir saat evvele kadar geçen süreyi gece vakti olarak kabul etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kişiye harcırah ödemesinde bu zaman diliminin esas alınması ve 39. maddede bahsedilen memuriyet mahalli dışında geceyi de geçirenlere tam yevmiye verilir hükmündeki gece vakti tabirinden TCK’ndaki tanımın anlaşılması gerekir. Buna göre; memuriyetmahalli dışında görevli personelin 6245 sayılı yasanın 39. Maddesine göre yevmiyesi hesaplanırken; memuriyet mahalline gün doğumundan bir saat öncesine kadar dönmesi halinde gündeliğin 1/3 veya 2/3’ü, gün doğumuna bir saatten daha az zaman kala dönmesi halinde ise tam ödenmesi gerekir.

YORUM EKLE