Harcırah Nedir?

Asıl görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere asıl görevli oldukları yerde yapmak zorunda olmadıkları giderlere veya asıl görevli bulundukları yerlerden başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemeler şeklinde ifade edilebilmektedi

Harcırah Kanunu Kapsamına Hangi Kurumlar Girer?

*Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri

-Genel bütçeli idareler

-Özel bütçeli idareler

* Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler (Köyler hariç)

* Sabit ve döner sermayeli kuruluşlar

* Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller;

-Türkiye İhracat Kredi Bankası (TÜRK EXİMBANK)

-Kamu İktisadi Teşekkülleri (İDT VE KİK)

Kanun kapsamına girmektedir.

Kanun kapsamında olmamakla birlikte; SGK (5502 sayılı Kanun Md.28), İŞKUR (4904 sayılı Kanun Md.6) , Düzenleyici ve denetleyici kurumlar (5917 sayılı Kanun Md.11-6245 Ek Md.2) , Merkezi Finans ve İhale Birimi (Personel Yönt. Md.24), Organize Sanayi Bölgeleri (Uygulama Yönt. Md.35) Mevzuat hükümleri çerçevesinde 6245 sayılı Kanuna göre harcırah alırlar.

Cumhurbaşkanının yurtiçi ve yurtdışı masraflarından dolayı oluşan harcırahı 6245 sayılı Kanun kapsamı dışındadır

Harcırah Kanunundaki Memur Tanımına Kimler Girer?

Memur kavramı personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri ifade eder.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
  • 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
  • 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gibi kanunlar personel kanunlarına örnek olarak verilebilir.

• Yardımcı hizmetler sınıfına tabi personel memur tanımına dahil değildir.

Hizmetli Tanımı Kimleri Kapsar?

Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli,

• Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanları (TBMM Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Daimi Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları),

• Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini,

• İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri ifade eder.

Harcırah Kanununa Göre Kimler Aile Ferdi Sayılır?

Memur ve hizmetlinin;

– Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi,

– Bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.

– Kan bağı olmayanlara (evlatlık, üvey evlat, kayın valide, kayın ata gibi) harcırah ödenmez. (üvey evlat: Say.3.Da. 20/6/1992 Tut No: 125.3. Def))

– Harcırah Kanununda herhangi bir yaş belirtilmediği için 25 yaşını kadar ve öğrenim gören erkek çocuklara da harcırah verileceği hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı bulunmaktadır. (memurun 25 yaşını aşan ve öğrenim gören çocuğu için harcırah ödenmesinde sakınca yoktur. Say. 8. Da. 17/3/1998 Tut. No: 4033)

Memuriyet Mahallinin Tanımı Nedir?

Belediye sınırları içinde bulunan mahaller bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,

Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise,  il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler  kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahallidir.

Memur kardeşi için harcırah alabilirmi Memur kardeşi için harcırah alabilirmi

39.Sıra Nolu Harcırah Tebliğinde

Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir.

Memuriyet Mahalline İlişkin Örnekler(39 sıra nolu tebliğde yer alan)

UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

  1. A) Farklı ilçeler arasında görevlendirme yapılması:

Örnek 1.  Ankara’nın Çankaya İlçesinin İlker Mahallesinde görev yapan memura; Yenimahalle İlçesinin OstimMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından İlker mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından İlker Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Yenimahalle İlçesinin  Karacakaya Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 2.  Adana’nın Seyhan İlçesinin Yeşiloba Mahallesinde görev yapan memura; Sarıçam İlçesinin BalcalıMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Sarıçam İlçesinin  Kılıçlı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 3.  İstanbul’un Tuzla İlçesinin Yayla Mahallesinde görev yapan memura; Başakşehir İlçesinin Altınşehir, Başak Mahallelerinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yayla mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yayla Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Başakşehir İlçesinin  Şamlar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 4.  Balıkesir’in Altıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesinde görev yapan memura; Karesi İlçesinin PaşaalanıMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Karesi İlçesinin Kocaavşar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 5.  Samsun’un İlkadım İlçesinin Kale Mahallesinde görev yapan memura; Canik İlçesinin Gazi Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Canik İlçesinin  Gökçepınar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

  1. B) Aynı ilçe içerisinde görevlendirme yapılması:

Örnek 1. Ankara’nın Altındağ İlçesinin Aydınlıkevler Mahallesinde görev yapan memura; yine Altındağ İlçesinde Siteler, Karapürçek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Kavaklı, Peçenek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi

Örnek 2. Adana’nın Pozantı İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde görev yapan memura; yine Pozantı İlçesinde İstiklal, Kurtuluş, Gökbez gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Alpu, Fındıklı gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 3. İstanbul’un Beykoz İlçesinin Kanlıca Mahallesinde görev yapan memura; yine Beykoz İlçesinde Gümüşsuyu, Yalıköy gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Poyraz, Göllü, Paşamandıra gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 4. Balıkesir’in Altıeylül İlçesinin Gümüşçeşme Mahallesinde görev yapan memura; yine Altıeylül İlçesinde Gaziosmanpaşa gibi yerleşim özellikleri bakımından Gümüşçeşme Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Pamukçu, Selimiye gibi yerleşim özellikleri bakımından Gümüşçeşme Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 5. Samsun’un Alaçam İlçesinin Yenicami Mahallesinde görev yapan memura; yine Alaçam İlçesinde Çeşme gibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Soğukçam gibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 6. Mardin’in  Onüçmart Mahallesinde görev yapan memura; Artuklu İlçesinde Yalım gibi yerleşim özellikleri bakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Gökçe gibi yerleşim özellikleri bakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Harcırah Kanununa Göre Kimlere Harcırah Ödenebilir?

 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; 7.  Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

8. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine; 

9. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

10. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir.

Harcırahın Unsurları Nelerdir?

.Gündelik

• Yol gideri

• Aile gideri

• Yer değiştirme gideri

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5 inci maddesinde, yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme gideri olmak üzere harcırahın dört unsurdan oluştuğu ve Kanun kapsamında bulunanların görev ve yolculuklarının durumuna göre bu unsurlardan birine, bir kaçına veya tamamına hak kazanmaları mümkün olabilmektedir Ayrıca geçici görevlendirmelerde konaklama bedeli ödenmektedir.

Harcırah Hesabında Esas Kabul Edilecek Aylık Hangisidir?

Memurun fiilen almakta olduğu aylık  derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

Yurtdışı Geçici veya Sürekli Görevlerde Yapılan Ek Giderler İlgili Kişiye Ödenebilir mi?

Her Yıl Bütçe Kanununa konan "Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir." hüküm gereğince yurt dışı görevler için memurca yapılan ödemeler kurumlarınca karşılanır.

Geciçi Görevlendirmlerde İaşe ve Konaklama Kurumlarınca Karşılanırsa Gündeliklerden İndirim Yapılmalı mı?

. Yurtiçi gündeliklerden indirim yapılacağına dair düzenlemeler Harcırah Kanunundan 1981 yılında çıkarılmıştır.

• Yurt içinde başka bir yere geçici olarak gönderilen personelin iaşe ve ibate gibi ihtiyaçlarının idarelerince karşılanması durumunda bunlara gündeliklerin tam ödenmesine kanuni bir engel bulunmamaktadır.

• Ancak, Sayıştay Başkanlığının Daire kararları yanında 08.06.2010 tarih ve 31577 sayılı Temyiz Kurulu Kararında da 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev gündeliği verilmesi amacının memur veya hizmetlinin geçici görev mahallinde yaptığı konaklama ve yemek masraflarının karşılanması olduğundan bahisle, seminer faaliyeti kapsamında iaşe ve ibate giderleri kurumları tarafından karşılanan personele ayrıca gündelik ödenmeyeceğine hükmedilmektedir.

.Yurtdışı geçici görevle yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler ilgililerin gündeliklerinden indirilecektir. (md 34, md 37 ve Yurtdışı Gündeliklerine Dair BKK)

• Ayrıca Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, BKK eki cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödenebilecektir.

• Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

• KKTC yapılacak geçici görevlendirmelerde;

• Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, BBK eki cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödenebilecektir.

• Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Yol Gideri Nedir?

• Genel olarak bir görevin yapılması amacıyla bulundukları yerden (memuriyet mahallinden) başka bir yere sürekli veya geçici görevle gönderilen memur ve hizmetlilerin yolculuk edecekleri taşıt araçlarına ödeyecekleri ücreti ifade etmektedir.

• Görev yolculuklarının kendilerine tahsis edilen kamu araçları ile yapıldığı durumlarda yol giderinin ödenmeyeceği tabidir.

• Yurtiçi görevlere gidenlerden yolculuklarını özel otomobilleriyle yapanlara müstahak oldukları taşıt ücreti, yol gideri olarak verilecektir. Bu gibilere taksi ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu gibilere sadece mutat taşıt ücreti ödenmektedir.

• Görevlendirme onayında yer alması koşuluyla uçakla seyahat edilmesi ve buna ilişkin yol giderinin ödenmesi mümkündür.

Yurtdışı Yol Gideri Nedir?

Yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine ve yurtdışında sürekli görevli iken başka yerlere yapılacak sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

• Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır.

Yurtiçinde ve Yurtdışında Seyahat Günlerinin (Yol Gündeliğinin) Hesabı

• Seyahat günlerine ait gündelikler, seyahat edilen taşıtın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün olarak kabul edilir.

• Seyahat süresinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Aile Gideri

• Aile gideri, memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle başka yere atanmaları halinde aile fertlerinden her biri için bu Kanun hükümlerine göre verilecek harcırahı ifade eder.

Yer Değiştirme Gideri

• Memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle başka yere atanmaları halinde kendisine ve aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık olarak verilir. • Yer değiştirme gideri iki unsurdan oluşmaktadır.

– Sabit unsur

– Değişken unsur

Sabit Unsur • Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye bir koşula bağlı olmaksızın sadece atanmış olması sebebiyle yapılan bir ödeme olup, bu da hakedilen gündeliğin kendisi için 20 katı, aile fertlerinin herbiri için de 10 katı (40 katını geçmemek üzere) tutarındadır

Değişken Unsur • Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye asıl görevli olduğu yer ile atandığı yer arasındaki mesafeye bağlı olarak herbir km için gündeliğinin %5’i oranında yapılan ödemedir

Geçici Görev Harcırahında  Hangi Ödemeler Alınabilir?

• Geçici görev harcırahı olarak,

– Yol gideri,

– Gündelik ,

– Hamal gideri, (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle)

– Bagaj,

– İkametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taksi gideri,

– Uçakla seyahatlerde Taksi+HAVAŞ gideri, ödenir.

Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre Nedir?

• Memuriyet Mahalli dışında Geçici olarak Görevlendirilenlere

Yurtiçinde; – Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez.

– Gündelik verilecek 180 günün de;

– İlk 90 günü için tam, takipeden 90 günü için 2/3 oranında ödenir.

Yurtdışında; – İlk 180 gün tam ve takipeden günler için 2/3 oranında ödenir.

• Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu sürelere dahil edilmez.

• Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen istisnalar saklıdır.

Harcırah Kanununa Göre Geçici Görevde 1 Yıllık Süre Hesabı Nasıl Yapılır?

Harcırah kanunda geçen bir yıllık dönem takvim yılı olarak değil geçici göreve başlama tarihinden itibaren geçecek 1 yıl olarak hesaplanmalıdır.Konuyu bir örnekle açıklamak  gerekirse 1 Şubat 2017 tarihinde geçici görevle bir yere görevlendirilen personel için 1 yıllık süre 1 Şubat 2018 tarihinde dolmaktadır.Konuya ilişkin Danıştay Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Günden Az Süre ile Görevlendirme Harcırah Nasıl Hesaplanır?

• Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

• Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

• Örnek: Sabah saat 08.00 de gidilen ve saat 13.00’ten önce dönülen bir geçici görevlendirmede gündelik ödenmeyecek, sadece yol masrafı verilecektir.

Gece Vaktinin Tanımı Nedir?

Öncelikle, harcırah kanununda dışındaki kanunlarda gece vakti kavramına ilişkin tanımlama yapılmış mıdır? sorusuna cevap verelim. Gece vakti kavramı mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. 5237 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 6. Maddesinde;…

Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi,

…anlaşılır” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeden gece vakti tabirinden güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp doğmasından bir saat evvele kadar geçen süreyi gece vakti olarak kabul etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kişiye harcırah ödemesinde bu zaman diliminin esas alınması ve 39. maddede bahsedilen memuriyet mahalli dışında geceyi de geçirenlere tam yevmiye verilir hükmündeki gece vakti tabirinden TCK’ndaki tanımın anlaşılması gerekir.

Buna göre; memuriyet mahalli dışında görevli personelin 6245 sayılı yasanın 39. Maddesine göre yevmiyesi hesaplanırken; memuriyet mahalline gün doğumundan bir saat öncesine kadar dönmesi halinde gündeliğin 1/3 veya 2/3’ü, gün doğumuna bir saatten daha az zaman kala dönmesi halinde ise tam ödenmesi gerekir.

Seyahat Günlerine İlişkin Gündelikler Nasıl Hesaplanır?

• Seyahat günlerine ait gündelikler, seyahat edilen taşıtın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunmaktadır.

• Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunmaktadır.

• Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

• 43 üncü madde hükmü bir günden fazla süreli görevlendirmelerde yolda geçen süre için hesaplanacak gündelik miktarları ile ilgili olup, 39 uncu kapsamında yapılacak görevlendirmelerde (yol ve görev süresinin birlikte değerlendirildiği) uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

• 22/1/2017 tarihinde saat 10.00 da görev yerine hareket eden ve 24/1/2017 tarihinde saat 18.00 da görev yerine dönen bir görevliye, yol ve görev süresi bir günden fazla süreyi kapsadığından, yol gündelikleri dahil olmak üzere toplam olarak üç gündelik, aynı kişinin, görev yerine 24/1/2017 tarihinde ve saat 6.00 da dönmesi durumunda da bu görevliye yine yol gündelikleri dahil olmak üzere toplam olarak üç gündelik ödenmesi gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavına Katılmak İçin Memuriyet Mahalli Dışına Gidenler Harcırah Alabilir mi?

Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.Buradaki görevde yükselmeden anlaşılması gereken kurum içerisindeki görevde yükselme sınavına tabi ünvanların sınavıdır.Kamu kurumunda çalışan bir memur KPSS A sınavı kapsamında kendi kurumun müfettiş yardımcılığına sınavına katılmak için memuriyet mahalli dışına giderse Geçici Görev Yolluğu alamayacaktır.İlgili unvan görevde yükselme sınavına tabi unvan değildir.

Geçici Görevli Bulunulan Yerde Hastalananlara Gündelik Verilebilir mi?

• Geçici görevin yürütüldüğü yerde hastalanmaları sebebiyle görevini yerine getiremeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için gündelik verilebilir.

• Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için gündelik verilmez.

Memuriyet Mahallî İçinde Görevlendirmelerde Hangi Ücretler Alınabilir?

• Memuriyet mahalli içerisinde bir görevin yerine getirilmesi için memur ve hizmetlilerin geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilmektedir.

• Bu görevlendirmelerde gündelik ödenmesi mümkün bulunmamakta sadece, mutat taşıt ücreti ödenebilmektedir.

• Ancak yapılacak işin aciliyetine göre veya zorunlu hallerde özel araç gideri de ödenebilmektedir.

• Özel araçların kullanılabilmesi daire amirinin onayı ile mümkün olabilmektedir.

Yurt İçinde Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı başlıklı 33. Madde sinin d) bendinde “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak  üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. “ hükmü yer almaktadır.

2017 yılı bütçe kanununa eki H cetvelinde ise “ 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde ;

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Burada kamu kurum ve kuruluşlarınca en çok yapılan yanlışlardan birisi ödenecek konaklama bedelinin tespitinde yaşanmaktadır. Bütçe kanununda yer alan hükme bakıldığında personel konaklama bedeli için her halükarda gündeliğinin  ilk 10 gün için konaklama bedeli ne olursa olsun  %50 artırımlı bedelinin alınacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak bütçe kanununun atıfta bulunduğu Harcırah Kanununun ilgili maddesine bakıldığında ise ilgili maddede “belge bedelini aşmamak üzere” hükmünün olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla memur geçici görevle bir yere gittiğinde konaklama bedeli ödenirken iki maddenin bir arada değerlendirilerek konaklama bedeli ödenmesi gerekmektedir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bir örnekle konuyu açıklamaya çalışalım.

Memurun gündeliğinin 50 TL olduğunu varsayalım. Memur 15 gün süre ile geçici görevli olarak başka ilde görevlendirilmiş olsun.

Bu 15 günün ilk 5 günü için  40 TL konaklama ücreti sonraki 3 gün için 80 TL konaklama ücreti ve sonraki 7 gün için ise 30 TL konaklama ücreti ödemiş ve bunları fatura ile ibraz ederek talep etmiş olsun.

İlk 5 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 40 TL olacaktır. Harcırah Kanununda fatura bedelini aşamaz hükmü gereğince gündeliğinin %50 sine kadar ödenebilir hükmüne göre 75 TL ye kadar ödeme yapılabilir ancak fatura 40 TL olduğu için ödeme 40 TL olarak ödenecektir.

40*5=200 TL Konaklama Bedeli İlk 5 Gün İçin

Sonraki 3 gün için alacak olduğu konaklama bedeli 75 TL olacaktır.Burada fatura 80 TL olmasına rağmen burada da bütçe kanununda yer alan hüküm gereğince %50 artırımlı bedel olan 75 TL’nin üzerindeki bedel ödenmeyecektir.

75*3=225 TL Konaklama Bedeli 3 Gün İçin

Sonraki 7 gün için alacak olduğu konaklama bedeli faturası 30 TL olan memur 7 günün 2 gününde bütçe kanunundaki “görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si” hükmüne göre ve harcırah kanunundaki fatura bedelini aşamaz hükmüne göre 2 gün 30 TL olarak konaklama bedeli alacak 5 gün için ise yevmiyesinin %50 olan 25 TL üzerinden konaklama bedeli alacaktır.

2*30=60 TL Konaklama bedeli 2 gün için

5*25=125 TL Konaklama bedeli 5 gün İçin

Toplam Konaklama Bedeli=200+225+60+125=510 TL

Örnekte de görüleceği üzere konaklama faturasının tutarına ve gündeliğin miktarına göre farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. 

NOT: Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir mahalle bir nakil aracı ile gidilip gelinmesi zorunlu olan yerlere geçici görevle gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yakın köy, kasaba veya şehir’e kadar gidiş ve geliş mutat nakil taşıt ücreti ayrıca ödenir.

Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

• Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz. %40 ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; – a) I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden, – b) IV-VII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden, • fazla olamaz.

• Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.

Örnek:1 Yurtdışı gündeliği :100 $

Konaklama gideri :80 $

Görevlendirme süresi :8 gün

Artırımlı gündelik :100 $ x 1,5 = 150 $ (İlk on gün için %50 artırımlı)

Artırımlı gündeliğin %40 ı :150 $ x %40 = 60 $ %40 ı aşan kısım :80 $ - 60 $ = 20 $

İlk on gün için günlük konaklama giderinin, %50 artırımlı gündeliğin %40 ını aşması halinde aşan kısmın %70 i ödeneceğinden, 20 $ x %70 = 14 $

Görevlendirme süresi: 8 gün Ödenecek konaklama gideri : 14 $ x 8 = 112 $ olacaktır.

Aynı örnekte görevlendirme süresinin 13 gün olması durumunda ise; Ödenecek konaklama gideri: 14 $ x 10 = 140 $ (10 günden sonraki 3 gün için ödeme yapılmaz)

Örnek-2

Yurtdışı gündeliği : 100 $

Konaklama gideri : 400 $

Görevlendirme süresi : 8 gün

Artırımlı gündelik : 100 $ x 1,5 = 150 $

Artırımlı gündeliğin %40 ı : 150 $ x %40 = 60 $

%40’ın aşan kısmı : 400 $ - 60 $ = 340 $ Aşan kısmın %70 i : 340 $ x %70 = 238 $

Görevliye 4 üncü maddenin 2nci fıkrası gereğince yapılan hesaplama sonucunda 238 $ ödenmesi gerekirken, aynı maddenin (b) bendi gereğince konaklama bedeli için getirilen sınırlama (gündeliklerin % 70 ini aşamama) nedeniyle ilgiliye konaklama bedelinin ödenmesinde artırımlı gündeliğin %70 inin aşılmaması gerekir.

Dolayısıyla ilgiliye konaklama bedeli olarak ödenebilecek miktar (150 $ x %70 = 105 $) sadece 105 $ olabilecektir.

Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır?

• Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık verilmektedir.

• Memurun harcıraha hak kazanan aile efradından sadece yeni ikamet mahalline götüreceği kimseler için harcırah ödenmesi mümkündür.

• Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara sürekli görev yolluğu olarak yol gideri, yol gündeliği, aile gideri ve yer değiştirme gideri ödenir.

YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Örnek: 1

Kayseri’den Kırıkkale’ye tayini çıkan 1. Derece Kadrodan aylık alan bir memurun sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Evli ve eşi çalışmıyor

Anne, Baba,Kayınvalide ve  4 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor.

Kayseri-Kırıkkale Mesafe:272 Km

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1. Derece Gündelik=37,25-TL

Çözüm:

1-Yevmiye= 37,25-TL

Memur için aylık aldığı kadroya ödenen gündelik tutarında ödeme yapılır.

2-Yol Masrafı= 35-TL

Memur ve Hizmetli için mutat taşıt masrafı ödenir.  İki şehir arası bilet ücretini memura yol masrafı olarak ödüyoruz.

3-Aile Masrafı:

Eşi=72,25 (37,25+35) (Yevmiye+Yol Masrafı)

Anne=72,25

Baba=72,25

Çocuk (4 Kişi) =289 (72,25*4)

Aile fertlerine memurun yevmiyesi ve yol masrafları tutarında ödeme yapılır.  Harcırah Kanunu’nda sayılan aile fertleri arasında kayınvalide yer almadığı için örneğimizde  bir tek memurun kayınvalidesine aile masrafı ödenmemiştir.

4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Eşi=372,50= 10*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

Baba=372,50= 10*37,25

Çocuklar (4 Kişi) =372,50 = 10*37,25

(Aile efradı için yer değiştirme masrafı toplamda 40 katı geçemeyeceği için çocuklardan sadece birisi adına hesaplama yapıldı)

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%5)*272=506,60-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2.741,60(2.235+506,60) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+505,75+2.741,60=3.319,60-TL (Vergi hariç)

Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu’nda taksi ve kargo ücreti ödenmez.

Örnek:2

Kayseri’den Konya’ya tayini çıkan 1. Derece Kadrodan aylık alan bir memurun ve 3. Dereceden aylık alan memur eşinin sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Anne, Baba,Kayınvalide ve  2 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor.

Kayseri-Konya Mesafe:304 Km

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1-4 Derece Gündelik=37,25-TL

 Çözüm

MEMURUN KENDİSİ İÇİN

1-Yevmiye= 37,25-TL

2-Yol Masrafı= 35-TL

3-Aile Masrafı:

Anne=72,25

Baba=72,25

Çocuk (2 Kişi) =144,50 (72,25*2)

 4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

Baba=372,50= 10*37,25

Çocuklar (2 Kişi) =745 = 10*37,25*2

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%5)*304=566,20-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2.801,20(2.235+566,20) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+289+2.810,20=3.171,45-TL (Vergi hariç)

MEMUR OLAN EŞ İÇİN HARCIRAH

1-Yevmiye= 37,25-TL

2-Yol Masrafı= 35-TL

3-Aile Masrafı:

Anne=72,25 (Yevmiye+Yol Masrafı)

4-Yerdeğiştirme Masrafı

A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%2,5)*304=283,10-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=1.130,60-TL (847,50+283,10) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+72,25+1.130,60=1.275,10-TL (Vergi hariç)

YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

B-YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

1-Yevmiye

Yurtdışı gündelik tutarları her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenip Resmi Gazete’de ilan edilir. Her ülke için geçerli olan gündelik miktarı farklıdır. Memur hangi ülkeye gidecekse Bakanlar Kurulu ekinde yer alan cetvelden ilgili ülkenin gündeliği bulunarak kişiye ödenecek yevmiye miktarı tespit edilir.

2-Yol Masrafı

Yurtdışı yol masrafı hakkında düzenlemeler Harcırah Kanunu’nun 29. Maddesinde yer almaktadır.

3- Aile Masrafı

Yurt içi sürekli görev yolluğundaki gibidir.

4- Yer Değiştirme Masrafı

Kanun’un “Yurt Dışı Yer Değiştirme Masrafı” başlıklı 46. Maddesinde;

“Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

  1. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),
  3. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,

Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.” Hükmü yer almaktadır

Madde metninden anlaşılacağı üzere yer değiştirme masrafı iki kısımdan oluşmaktadır.

a-)Sabit Unsur

Memur=Gündelik*20

Aile Fertleri=Memurun Gündeliği*8 (Gündeliğin 32 Katını Aşamaz)

 b)Km Tazminatı

 Gündelik*‰ 7*Km

 Örnek:

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli 1. Dereceden aylık alan memur Dedektif X İtalya Roma’ya atanmıştır.

 Veriler:

Evli,Eşi çalışmıyor,

İki çocuk sahibi

Döviz Kuru: 1€=3,98-TL

1.Derece Aylık Alanlar İçin İtalya Yevmiyesi: 92€

Yevmiye TL= 92€*3,98=366,16-TL

Uçak Bileti: 390€=1.555,20-TL

Ankara-Roma=2.676 Km

Çözüm

1-Yevmiye= 366,16-TL

2-Yol Masrafı= 1.555,20-TL

3-Aile Masrafı:

Eşi=1.921,36 (366,16+1.555,20)

Çocuk (2 Kişi) =3.842,72 (1.921,36*2)

 4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=7.323,20=20*366,16

Eşi=2.929,28= 8*366,16

Çocuklar (2 Kişi) =5.858,56 = (8*366,16)*2

 Unutmayalım, Aile efradı için yer değiştirme masrafı toplamda 32 katı geçemez.

B-KM TAZMİNATI

(366,16*‰7)*2.676=6.858,91-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=22.969,95-TL (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı) (16.111,04+

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

366,16+1.555,20+5.764,08+22.969,95=30.655,09-TL (Vergi hariç)

Yurtdışı sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir.

Sürekli Görev Yolluğunun Başlangıç Yeri

• Naklen, görev veya kadro değişikliği ile başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında izinli olarak başka bir yerde bulunsalar dahi, eski memuriyet yerlerinden itibaren,

• Geçici görevle veya vekaleten bir yerde bulundukları sırada asıl görev yeri değişenlere eski memuriyet yerlerinden itibaren.

Emeklilik ve Diğer Durumlarda Ödenecek Harcırah

• 31/7/2003-4969/1 md. ile emekli olanlara ödenmekte olan sürekli görev yolluğu uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

• Bunun yerine, 375 sa. KHK ye (D) bendi eklenerek

• Bu Kararnamenin (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; – Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara,

– Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,

– Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,

– Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ile terhis olan yedek subaylara,

– Bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

• damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenmesi uygulaması getirilmiştir. (6111 Sa.Kanun uyarınca)

Yurtiçinde Yer Değiştirme Gideri Nedir?

• Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

– Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

– Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

– Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.

• Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

• (13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme gideri, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak dikkate alınması suretiyle hesaplanır.)

Memur Eşler İçin Ödenecek Yer Değiştirme Gideri Nedir?

• Eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi,

• Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden aynı memuriyet mahalline atanmaları,

• Eşlerin aynı memuriyet mahallinden farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

• Eşlerin, farklı memuriyet mahallinden farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları, durumunda harcıraha müstehak eşlerin her biri için yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tam olarak ödenmesi mümkün olabilmektedir.

• Memuriyet mahalleri farklı olan, başka bir ifadeyle başka bir yerde görev yapmakta olan memur veya hizmetlinin yine başka bir yerde görev yapmakta olan memur veya hizmetli ile evlenmesi nedeniyle onun bulunduğu yere atanması durumunda da harcıraha müstehak eş için yer değiştirme masrafının değişken unsurunun tam olarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Yer Değiştirme Giderinin Hesabında Dikkate Alınacak Kilometre veya Deniz Mili

• .Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,

• .Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler esas tutularak bulunur.

Yurtdışında Yer Değiştirme Gideri Nedir

• Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

– Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,

– Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

– Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır.

• .Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

Harcırah Alabilmek için Müracaat Süresi Nasıl Hesaplanır?

– .Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

– .İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men’i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği,

• tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat edenlere müstahak oldukları harcırah verilir.

• Mücbir sebep olması durumunda ise, bu süre mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. • Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez

• Sadece (a) ve (b) fıkraları için süre belirtilmiştir. Bu durumlar dışında harcırah almak için müracaatlarda ise genel zaman aşımı uygulanır.

• Kendi özel mevzuatlarında zaman belirtilmemiş olması durumlarında kişilerin Devletten alacakları genel zaman aşımı süresine bağlıdır.

• Genel zaman aşımı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiştir.

• İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.

Harcırahın Ödenme Şekli

• Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.

• Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir.

• Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan özel sebepler nedeniyle sürekli veya geçici görev yerlerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

• Harcırah miktarının tam olarak belli olmadığı durumlarda (geçici görevlendirmelerde) avansın mahsubu için görev sona erdikten en geç bir ay içerisinde beyanname verilir ve mahsup işlemi yapılır.

• Sürekli görev yolluğunda verilecek harcırah kesin olduğundan mahsup işlemi genellikle sözkonusu olmamaktadır.

• Bir ay içerisinde beyanname verilmemesi halinde alınan avansa 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre faiz uygulanır.(5018 sa: Ka:Md:35)

Gerçek Dışı Beyanname Verenler

• Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde -maddi hatalar hariç- hilâfı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salâhiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce 6183 sayılı Kanuna göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da genel hükümlere tevfikan tahsil olunur. • Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mâni olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku âmme dâvası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

Harcırahın Ödeneceği Bütçe

• Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. • Örnek: Maliye Bakanlığında çalışmakta iken Adalet Bakanlığında geçici olarak (teftiş, eğitim vb.) görevlendirilen veya aynı Bakanlığa sürekli bir göreve naklen atanan memura geçici veya sürekli görev yolluğu Adalet Bakanlığınca ödenecektir.

GEÇMİŞ YILLARDA SINAVLARDA ÇIKAN HARCIRAH KANUNU SORULARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz