İstanbul Sözleşmesi feshedildi

İstanbul Sözleşmesi feshedildi

İstanbul Sözleşmesi feshedildi

İstanbul Sözleşmesi feshedildi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi feshedi. 

20 Mart 2021 CUMARTESİ                                                                                                                                         

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3718

Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE