Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavını Bekleyenler  İçin Düzenleme Yapmalı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavını Bekleyenler  İçin Düzenleme Yapmalı, iç denetçi adayları 2020 yılında iç denetçilik için aday belirleme sınavı veya direkt atama sınavı bekliyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavını Bekleyenler  İçin Düzenleme Yapmalı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavını Bekleyenler  İçin Düzenleme Yapmalı

Kamu kurum ve kuruluşlarında İç denetçi olarak görev yapanlar ya 5018 sayılı kanuna koyulan geçici madde ile veya Maliye Bakanlığınca yapılan İç denetçi adayı belirleme sınavı ile iç denetçi olma hakkını kazanmaktadırlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca her sene yayımlanan hizmetiçi eğitim planlarında iç denetçi aday eğitimi yapılacağı yönünde planlama yapılmasına rağmen son 7 yıldır İç denetçi aday belirleme sınavını yapılmamıştır.

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim Ve Sertifika Yönetmeliğine göre iç denetçilik sınavına katılabilmek için son iki yıl içinde yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az 50 puan almış olmak ve 45 yaşını aşmamak şartları bulunmaktadır.

Son yedi yıldır iç denetçilik sınavı açılmadığından iç denetçi olmak isteyen adayların bazılarının yaşları dolmuş iç denetçilik sınavı için yabancı dil sınavına giren adayların ise almış olduğu puanlar geçerliliğini yitirmiştir. İç denetçilik sınavındaki belirsizlik nedeniyle iç denetçi olmak isteyen  adaylar iç denetçi sınavına girebilmek için  7 yıldır yabancı dil sınavlarına katılmaktadırlar.Bunun yanında İç denetçi olmak isteyen birçok adayda iç denetçilik sınavlarında direkt eğitime katılmak için alınması gereken  Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarını aldıkları halde iç denetçilik sınavı açılmadığından mağdur olmaktadırlar.

Bilindiği üzere 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirileceği ve bu kapsamda 2020 yılında İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı düzenleneceği belirtilmektedir. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 150 adayın sertifika eğitimine alınacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca 2020-2022 Yeni Ekonomi Programında İç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliği artırılarak tüm kamu kuruluşlarında iç denetim uygulamaları ve kültürünün yaygınlaştırılması kamu maliyesi alanındaki temel politika ve tedbirler arasında sayılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Makamından alınan 24/12/2019 tarihli ve 584704 sayılı Onay ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine görevlendirmeler yapılmış ve Kurul çalışmalarına başlamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılında İç denetçi aday belirleme sınavı yapılması öngörülmüş ancak COVID-19 küresel salgın nedeniyle sınav ve eğitim faaliyetleri ertelenmiş ÖSYM nin 2020 sınav takvimindeki sarkmalardan dolayı da 2020 yılında İç denetçilik sınavının yapılamayacağı bilgisi alınmıştır.

 Kamu kurumlarındaki iç denetçi eksiğinin giderilmesi ve iç denetçi olmak isteyen adayların mağdur olmaması için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılması zor olan iç denetçi aday belirleme sınavının Maliye Bakanlığınca yapılması veya en son 2015 yılında yapıldığı gibi 5018 sayılı kanuna koyulacak geçici madde ile iç denetçi olma şartlarını taşıyanların direkt iç denetçi olarak atanmaları yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır.

YORUM EKLE