Disiplin cezası idari işlemle iptal edilebilir mi?

Disiplin cezası idari işlemle iptal edilebilir mi? disiplin amiri vermiş olduğu cezayı idari işlemle kaldırılabilir mi,

Disiplin cezası idari işlemle iptal edilebilir mi?

Disiplin cezası idari işlemle iptal edilebilir mi?

Kamu hizmetinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemlerden olan disiplin cezası, niteliği gereği öteki idari işlemlerden farklıdır. Disiplin cezası vermeye yetkili organlar, bu organların oluşumu, çalışma usulü, karar oluşturulması, bu kararlara itiraz ve bütün bu sürecin her aşaması için öngörülen süre koşulları ile disiplin cezası işlemi sıkı şekil şartına bağlı olarak uygulanabilmektedir. Bu özellik, disiplin cezasının yeni bir idari işlemle ortadan kaldırılmasına engeldir. Ceza ancak bir yargı kararı yahut yasama tasarrufu ile iptal edilebilir veya ancak disiplin cezasının ağırlığına göre, belli süreler geçtikten sonra sicil dosyasından silinmesi atamaya yetkili amirden istenebilir…” Danıştay 8. Dairesi'nin 12.10.1998 tarihli ve E:1998/4988, K:1998/3015 sayılı kararı.

Yukarıda yer alan mahkeme kararından anlaşıldığı üzere disiplin cezalarının diğer idari işlemlerden farklı bir durumu bulunmaktadır. İdarelerin idari işlemi geri almaları usulü disiplin cezalarında uygulanamamaktadır.Disiplin cezaları ya yargı kararı ile yada disiplin cezalarına itiraz usulleri çerçevesinde kaldırılabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021, 16:37
YORUM EKLE