2022 yılı memur Geçici görevde konaklama bedelleri artıyor 

Kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri personelin gündeliğine bağlı olarak merkezi yönetim bütçe kanunlarında belirlenmekte olup, bu bedelin son dönemlerde ihtiyacı karşılamak hususunda yetersiz kalması nedeniyle maddeyle, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kammuna ekli (H) işaretli cetvelde yer alan konaklama giderlerine ilişkin oranlann artırılması amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin "I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)" başlıklı bölümünün dipnot kısmınfda yer alan "%50 artınmlı miktan" ibareleri "%130 artırımlı miktarı" şeklinde, "%50'si" ibaresi "%80'i" şeklinde, "%40'ı" ibaresi "%60'ı" şeklinde uygulanır. Yapılacak düzenleme ile yeni konaklama bedelleri aşağıda yer aldığı gibi olacak 

2022 Memur Harcırah tutarı 

İlk On Gün

Yevmiyenin

%130

Arttırımlı Tutarı kadar

Sonraki   80 gün

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Yevmiyenin

%80 i

sonraki 90 gün 

Yevmiyenin

% 60 ı kadar 

Ek   göstergesi 8000 vedaha

yüksek olan kadrolarda bulunanlar  80,00 TL

 184,00   TL   64,00 TL  48,00  TL 
Ek   göstergesi 5800 (dahil) –8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 75,00 TL  172,50 TL   60,00 TL  45,00 TL 
Ek   göstergesi 3000 (dahil) –5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar  71,00  TL 163,30 TL  56,80 TL  42,60 TL 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   63,00 TL 144,90  TL 50,40  TL

 37,80 TL 

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62,00 TL    142,60  TL   49,60 TL  37,20  TL
Editör: TE Bilisim