Geçici Görev Yolluğunda  Bagaj Ücretinin Kapsamı Nedir?

Geçici görevle bir yerden başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu ödemelerinde duruma göre bagaj ücretide ödenmesi mümkündür.Harcırah kanununda bagaj ücreti ödeneceğine ilişkin hüküm yer alırken bagaj kapsamı bakımından ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştır.Geçici görev harcırahı ödemelerinde bagaj ücreti olarak ödenebilecek ücretin memurun geçici görevdeki işi ile ilgili olarak kullanacağı resmi ve özel eşyalar olarak tanımlanması mümkündür.

2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

Bunun haricinde geçici görevle alakası olmayan malzemelerin memur ile birlikte götürülmesi ve bunlar için bagaj ücreti ödenmiş olması durumunda ilgili bagajlara ait ücretler kurum bütçesinden karşılanmaması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan bir sayıştay kararında da ilgili duruma ilişkin olarak güzel bir değerlendirme yapılmış ve bagaj ücretinin kapsamı açıklanmıştır.

Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı  Kararın Numarası : 23653  Kararın Tarihi : 20.12.1994 

KONU : İnceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen hesap uzmanlarına, Türkiye'ye dönüşlerinde beraberlerinde getirdikleri veya nakliye firmalarına taşıttırdıkları limit fazlası eşyalara ait bagaj ücretlerinin ödenemeyeceği.
İnceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına 1'er yıl süreyle geçici görevle gönderilen hesap uzmanlarına görev sürelerini bitirip Türkiye'ye dönüşlerinde beraberlerinde getirdikleri veya nakliye firmalarına taşıttıkları, limit fazlası eşyalara ait bagaj ücretinin ödenmesi nedeniyle, ............ liranın tazminine hükmolunmuştur.

Ancak; söz konusu bagajın, resmi vazife esnasında kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları kapsaması gerekmektedir. Halbuki bu olayda; kanunda tanımlanan anlamda bagaj olmayan teamül dışı "battaniye, nevresim, yatak örtüsü ve geçici görevle alakası bulunmayan yabancı dilde kitaplar, müzik kasetleri v.s. gibi eşyalar için bagaj ücreti ödendiği gibi, ilâmda değinilen eşyaların yolcu beraberinde de taşınmadığı, sonradan değişik yollarla yurda getirildiği tespit olunmuştur.
Açıklanan nedenlerle söz konusu eşyalar için, bagaj ücreti ödenmesine yasal olarak imkân görülmediğinden, mevzuat hükümlerine uygun olarak verilen daire tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi

Editör: TE Bilisim