4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?

Geçici görev yerinde hastalanan memurun harcırahı 

Geçici görev ile memuriyet mahalli dışında bir yere görevlendirilen memurlara geçici görev yolluğu ödenmektedir. Geçici görevli iken sağlık nedenleriyle sağlık raporu alıp hastalık izni kullanan memurlara geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususu memurlar arasına merak konusu olmaktadır. Memurların geçici görev mahallinde hastalanmaları halinde geçici görev yolluğu almaya devam edebilirler. Ancak kanun maddesinde bu süre 7 gün ile sınırlandırılmıştır.Memur geçici görev mahallinde hastalık izni kullanırsa 7 gün yevmiye alır, hastaneye yatması halinde ise kendisine herhangi bir ödeme yapılmaz. Konuya ilişkin düzenleme harcırah kanununun 19 maddesinde yapılmıştır. 

Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye: Madde 19 – Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilme

Editör: TE Bilisim