Kurum aracı ile gidilip gelinen yer için harcırah alınır mı?

Harcırah kanunu kapsamında başka bir yerde geçici olarak görevlendirilen kişilere harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu ödemesi yapılmaktadır. Geçici görev yolluğunun ödenebilmesi için geçici görevin memuriyet mahalli dışında olması gerekmektedir. Memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmelerde geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün değildir. Memuriyet mahalli dışında geçici görev verilmiş olsa bile bazı durumlarda memura geçici görev yolluğu ödenmediği durumlar vardır. Bunlardan biride kurum araçları ile  memuriyet mahalli dışındaki yerlere düzenli olarak gidilip gelinmesi durumudur. Örneğin Ankara Üniversitesinin merkezinde görevli bir memur üniversitenin il merkezi haricindeki bir biriminde 5 ay boyunca görevlendirilip bu memur görev yerine günlük kurumun servisi ile gidip gelirse bu durumda yapılan görevlendirme için herhangi bir harcırah ödemesi yapılmaması gerekir.  Ancak ilgili memurun görevlendirildiği yer için herhangi bir düzenli araç yoksa memura geçici görev yolluğu ödenmesi gerekir. 41 sıra nolu harcırah tebliğinde memuriyet tanımı yapılırken de bu hususa işaret edilmiştir.

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41)

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler MADDE 5 –(1) Ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerler, memuriyet mahalli kapsamında değerlendirilir.

(2) Ulaşımıdüzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler ise memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirilir.

Editör: TE Bilisim