Emekli Aylığı Alan Anne ve Baba İçin Sürekli Görev Yolluğu Alınır mı?

Memur olarak çalışanların naklen bir yerden başka yere atanmaları ve 6245 sayılı kanunda sayılan durumların varlığı halinde sürekli görev yolluğu harcırahı alma hakları bulunmaktadır.Bazı durumlarda memur anne ve babası ile birlikte ikamet etmekte ve yeni atandığı yere  anne ve babasını da götürmektedir.İlgili memurun anne ve babası emekli olarak maaş almaları durumunda memurun maaş geliri olan anne ve babası için sürekli görev yolluğu alıp alamayacağı hususu hakkında bazen tereddütler yaşanmaktadır.Bu yazımızda memurun emekli maaşı alan anne ve babasını yeni atandığı yere götürmesi halinde sürekli görev yolluğu harcırahı alıp alamayacağı hususunu açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah verilecek kimseler başlıklı 4. maddesinde  Bu Kanunda belirtilen hallerde:"Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine " kanunda sayılan hallerin oluşması halinde harcırah verilebileceği hükmüne yer verilmiştir.Yine aynı kanunda Aile fertleri:" Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;" şeklinde tanımlanmıştır.

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

İlgili kanun maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda memurun bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını yanında götürmesi durumunda sürekli görev yolluğu alması mümkün görülmektedir.(Memurun yanında kalan ve eşinin anne ve babası olan kaynana ve kayınbabası usul füruu kapsamına girmediğinden ilgili kişiler yapmış olduğumuz değerlendirmenin dışında kalmaktadırlar.)

Ancak memurun yanında kalmakla birlikte emekli aylığı alan anne ve babasının bakmakla yükümlü olmak tanımı içerisinde olup olmadığı hususunda farklı görüşler bulunmaktadır.Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda verilmiş olan maliye bakanlığı görüşünde emekli aylığı alan anne ve baba için memurun sürekli görev yolluğu alamayacağı yönünde görüş verilmiş bunun yanında geçmiş yıllarda sayıştay başkanlığınca verilen kararlarda ise memurun emekli aylığı alan anne ve babasına bakmakla yükümlü olduğunu  beyan etmesi durumunda memura emekli aylığı alan anne ve babası içinde sürekli görev harcırahı ödenebileceği yönünde karar verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak sayıştay başkanlığı kararlarında yer alan uygulamanın daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

Memurun Emekli Aylığı Alan Anne ve Babası İçin Sürekli Görev Yolluğu Alamayacağı Hakkında Görüş 

 Maliye Bakanlığı 3.7.1987 tarihli ve 15515 sayılı görüş yazısında 

...........Ancak, anılan maddede aile fertlerine hangi hallerde “bakmakla yükümlü” olunacağı konusunda bir açıklama bulunmamaktadır.
Bu nedenle, memur veya hizmetli tarafından bakılmadığı takdirde, kendi geçimlerini sağlayamayacak durumda oldukları, memur veya hizmetli tarafından beyan edilmesi halinde (emekli aylığı alanlar hariç) ana ve/veya baba için harcırah ödenmesi gerekmektedir.

Memurun Emekli Aylığı Alan Anne ve Babası İçin Sürekli Görev Yolluğu Alabileceği  Hakkında Görüş 

Kararın Çeşidi: Genel Kurul Kararı
Kararın Numarası: 2271
Kararın Tarihi: 20.02.1956

Memur tarafından bakılmadığı zaman zarurete düşeceği yine memur tarafından beyannamede gösterilmek kaydı ile, usul ve füru ile erkek ve kız kardeşlerin emekli, dul ve yetim aylığı almakta bulunması halinde bile bunlar için harcırah verilir. Çünkü zarurete düşme halinin kıstası kanunda gösterilmediği gibi objektif ölçülerle bunu tespit imkânı da bulunmadığından, 59 uncu maddenin aksi sabit oluncaya kadar memurların beyanına itibar olunur hükmü karşısında, beyannamedeki bilgilere itibar etmek gerekmektedir.

Kararın Çeşidi: Genel Kurul Kararı
Kararın Numarası: 2289/1
Kararın Tarihi: 17.03.1957

Usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerin emekli, dul ve yetim aylığı almakta bulunması halinde dahi bakılmadığı takdirde zarurete düşeceği memur tarafından beyannamede gösterilmek şartiyle bunlar için de aile harcırahı verilir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Editör: TE Bilisim