Disiplin soruşturmasında şikayetçinin ifadesinin alınması 

Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında soruşturmanın düzgün olarak tamamlanabilmesi için yapılması gereken en önemli hususlardan biriside şikayet eden kişinin ifadesine başvurulması işlemidir.Şikayetçi durumunda olan kişilerin ifadeye çağrılmasında şikayetçi olarak çağrılan kişinin kimlik bilgilerinin alınması ve şikayetin kendisi tarafından yapılıp yapılmadığının sorgulanmasıdır.Şikayetçi tarafından şikayetin kendisi tarafından yapıldığının beyan edilmesi durumunda şikayet ile ilgili diğer bilgilerin alınmasına geçilmelidir.Şikayetçinin elinde şikayet konusu ile alakalı belgeler varsa talep edilmeli eğer şikayet konusunda belge yoksa ilgili belgeler işlemi yapan birimlerden talep edilmelidir.Yapılan şikayet konusu somut olaylara dayanmalıdır. Örneğin A kurumunda yapılan tüm sınavlar usulsüzdür şeklinde yapılan bir şikayetin dikkate alınması mümkün değildir. Ancak ilgili iddia belge ve tanıklarla desteklenebiliyorsa bu konuda gerekli araştırma yapılmalıdır.Yine A kurumunda yapılan ihalelerde rüşvet alınıyor şeklinde yapılan  bir şikayette soyut olacağından bu gibi şikayetlerde soruşturmayı yürüten kişiler gerekli soruları sormalı ve belgeleri şikayetçiden talep etmelidirler.Şikayetçinin ifadesinin alınmasında aşağıda gösterilen süreçlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur? Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur?

Şikayetçinin İfadeye Çağırılması ve İfadesinin Alınması: Şikayetçi, soruşturmaya konu olayı içeren davet yazısı ile önceden belirlenmiş gün, saat ve yerde ifade vermek üzere davet edilir. Davet yazısı müştekiye iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebliğ edilir ve tebliğe ilişkin belge soruşturma dosyasına konulur. Şikayetçiye varsa şikayet dilekçesindeki imzanın kendisine ait olup olmadığı sorularak, ifadesinin alınmasına başlanır. Şikayetçinin, soruşturmacı ve bir zabıt katibi eşliğinde kimlik bilgileri ile tüm şikayetleri dinlenerek zapta geçirilir. Hazırlanan tutanağın altı soruşturmacı, şikayetçi ve zabıt katibince imzalanır. İki nüsha olarak hazırlanmış olan tutanağın bir örneği talebi halinde müştekiye verilir ve soruşturmacıda kalan nüshası üzerine, diğer nüshayı elden aldığına ilişkin imzası alınır. Müştekinin ifadesi, şüpheli ve tanıkların ifadesinden önce alınır. İfadesi alınırken şikayetçiye yemin teklif edilmez. Müşteki dilerse ifadesini yazılı olarak sunabilir ancak huzurda veya istinabe suretiyle kimlik tespiti yapılmalı, tutanağa ifadesini yazılı vermek istediği hususu yazılarak, belli bir süre verilmeli, tutanakta bu süreyi müştekinin de onayladığı belirtilmelidir.

Editör: TE Bilisim