Denetim elemanları ve memurların konaklama bedelinde artışa gidiliyor

Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasada yer alan geçici madde ile memur ve denetim elemanlarının konaklama bedelinde artışa gidildi.

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

Teklifte, kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri personelin gündeliğine bağlı olarak merkezi yönetim bütçe kanunlarında belirlendiğ, bu bedelin son dönemlerde ihtiyacı karşılamak hususunda yetersiz kalması nedeniyle, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde yer alan konaklama giderlerine ilişkin oranların artırılması gerektiği belirtilmişti.

Konaklama bedeli ile ilgili geçicii madde 2 aşağıda yer almaktadır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” ibareleri “%180 artırımlı miktarı” şeklinde, “%50’si” ibaresi “%95’i” şeklinde, “%40’ı” ibaresi “%75’i” şeklinde uygulanır.

2022 yılı Bütçe Kanununun H Cetvelinde yer alan dipnot şu şekildedir: 

" 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır."

Değişiklik sonrasında denetim elemanlarının konaklama bedeli gündeliklerinin yüzde 180'i olacak. Buna göre;

-Ülke düzeyinde denetim yapanların konaklama bedeli 291,20-₺

-Bölge düzeyinde denetim yapanların konaklama bedeli 246,40-₺

-İl düzeyinde denetim yapanların konaklama bedeli 201, 60-₺ 

olacak.

Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %180 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %95 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75’ı esas alınacak.

Editör: TE Bilisim