Borçlar hukukunda borcun kaynakları 

borçlar hukukuna göre borcun kaynakları sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve kanundan doğan borçlar olmak üzere 4 başlık altında incelenebilir.

BORCUN KAYNAKLARI Geçerli bir borcun doğabilmesi için hukukun düzenlediği bir kaynaktan çıkması gerekir.

Bu kaynaklar şunlardır:

1. Sözleşme: İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla yaptığı sözleşmeler borç doğururlar. Sözleşmelerden "ifa borcu" doğar.

2. Haksız fiiller: Hukuka aykırı olarak verilen zararlardan da borç doğmaktadır. Haksız fiillerde zarar veren zarar verilene karşı "tazminat borcu" altına girmektedir.

3. Sebepsiz zenginleşmeler: Buradan doğan borç, kimse bir başka kimsenin malvarlığını nedensiz yere almasın ve malın aidiyeti sebep olmadan değişmesin kuralına dayanır. Bir kişi hukuki sebep olmadan başkasının malvarlığı değerini kendi aidiyetine geçirirse "iade borcu" altına girer.

4. Kanundan doğan borçlar: Borcun doğrudan doğruya kanunun yüklediği bir mükellefiyetten meydana gelmesidir. Örneğin, boşanan eşlerden birinin eski eşine yoksulluğa düşecekse nafaka vermesi bu tür bir borçtur. Arada sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmasa da eş nafaka borcu altına girebilir.