2547 38 madde görevlendirmelerde geliştirme ödeneği ödenmesi

öğretim üyesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 38 inci maddesi kapsamında geçici olarak başka kurumlarda görevlendirilmesine rağmen, kuruluş geliştirme ve eğitim öğretim ödeneği ödenmesi

2547  38 madde görevlendirmelerde geliştirme ödeneği ödenmesi

2547  38 madde görevlendirmelerde geliştirme ödeneği ödenmesi 

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine geliştirme ödeneğine ilişkin kararda yer alan oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenmektedir. Öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunun 38 maddesine göre görevlendirilmelerinde bu ödenek ödenmemektedir.Sayıştay başkanlığınca yapılan denetimlerde bu şekilde yapılan ödemeler kamu zararı olarak belirlenerek tahsil işlemlerinin yapılması talep edilmektedir.

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2017
Dairesi 2
Karar No 35574
İlam No 169
Tutanak Tarihi 12.3.2019
Kararın Konusu   Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 38 inci maddesi kapsamında geçici olarak başka kurumlarda görevlendirilmesine rağmen, kuruluş geliştirme ve eğitim öğretim ödeneği ödenmesi.

Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. …’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38 inci maddesi kapsamında göre geçici olarak başka kurumda görevlendirilmesine rağmen, kuruluş geliştirme ve eğitim öğretim ödeneği ödendiği görülmüştür.


2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Geliştirme Ödeneği” başlıklı 14 üncü maddesine göre yayımlanan 2005/8681 sayılı Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesinde geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılmasının şart olduğu; 7 inci maddesinde ise 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere geliştirme ödeneği ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun “Eğitim Öğretim Ödeneği” başlıklı Ek 1 inci maddesinde ise 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödeneceği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre kuruluş geliştirme ödeneğinin ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında görevlendirilenlere kuruluş geliştirme ödeneği ve eğitim öğretim ödeneği ödenmeyecektir.

Yapılan incelemede, her ne kadar Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyesi …’e, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 38 inci maddesi kapsamında başka kurumda görevlendirilmesine rağmen, kuruluş geliştirme ve eğitim öğretim ödeneği ödenmesi sonucu toplam … TL kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüşse de, bu tutarın tamamının aşağıda yazılı belgelerle tahsil edildiği anlaşıldığından konu hakkında ilişik kalmadığına,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

YORUM EKLE