4857 sayılı kanununa göre işçinin süt izni 

4857 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin kanunundan kaynaklanan izin haklarından biriside süt izni hakkıdır. İşçilere tanınan süt izni gerek özel sektörde çalışan  işçiler gerekse kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışan kişilerin faydalanabileceği bir izindir.Sürekli işçi kadrosunda çalışan 4 d işçilerin veya özel sektörde çalışan işçilerin süt izni haklarının ne kadar olduğu hususu iş kanununda açıklanmıştır.Kamuda çalışan veya özel sektörde çalışan işçilerin süt izni hakkında merak ettikleri hususları kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

4857 sayılı kanununa göre işçilerin süt izni ne kadardır?

İşçilerin kullanacakları süt iznine ilişkin düzenleme ilgili kanununun 74 . maddesinde yapılmıştır. 4857 sayılı iş kanununun 74 maddesine göre işçinin günlük kullanabileceği süt izni süresi 1,5 saattir.

İşçinin kullanacağı süt izni çocuk kaç yaşına gelinceye kadar kullanabilir ?

İşçinin günlük 1,5 saatte kadar kullanabileceği süt izninde işçi anne çocuğu 1 yaşına gelene kadar kullanabilmektedir. Çocuk 1 yaşını geçtikten sonra kanununa göre süt izni kullanma hakkı sonra erer. Tabiki burada işçi ve işveren arasında imzalanan sözleşmede bu süreden daha fazla belirlenecek süreler olması halinde bu sürelerin geçerli olacağını belirtmemiz gerekmektedir.

İşçiye süt izni vermede işverenin takdir hakkı varmıdır?

4857 sayılı iş kanununa göre , kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt izni verilmesi, işverenin inisiyatifinde olan bir durum da değildir.Kanundan kaynaklanan bu izni işçi talep etmesi halinde işveren günlük 1,5 saatlik süt iznini vermek zorundadır.

Peki süt izni kullandırılmaması durumunda işçi için nasıl hak söz konusu olacaktır?

Bu husus, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/12878 E., 2016/17527 sayılı Kararında şu şekilde yer almaktadır:

Dolayısıyla, yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde bir buçuk saat (aksi yönde ve fakat işçi lehine olmak üzere taraflar arasında süre düzenlemesi yapılabileceği gibi) süt izni verilmesi hususu işverenin inisiyatifinde olan bir durum olmayıp, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74/7. fıkrası uyarınca da bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış olup, işçinin süt izni kullanması gerektiği halde bu iznin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespiti ile % 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğinin kabulü Anayasanın 50/2. maddesine ve amaçsal yorum benimsemek suretiyle 4857 sayılı Kanun’un ruhuna daha uygun düşeceğinden hükmün bozulması gerekmiştir.”

Dolayısıyla işçiye süt izninin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan süreler için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekir.

Diğer bir ifade ile Yargıtay’ın kararları, işçiye süt izni kullandırılmaz ise bu sürenin ücretinin yüzde 50 zamlı olarak ödenmesi gerektiği yönündedir.