2024 Ocak sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısı açıklandı. Açıklanan maaş katsayısına göre 2024 yılı sözleşmeli ek ders ücreti ne oldu? Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti nasıl hesaplanıyor?


İşte cevabı:

Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler 4 yıllık görev sürelerini tamamladıktan sonra kadrolu öğretmen olarak atanmaktadırlar. Kadrolu öğretmenliğe atanmalarına kadar geçen süre zarfında ise maaş, ek ders ücreti gibi özlük hakları ve diğer bazı konularda sözleşmeleri öğretmenler için düzenlenen hükümlere tabi olacaklardır. Sözleşmeli öğretmenlerin gelirleri içerisinde önemli yer tutan ödemelerden birisi ek ders ücretleridir. Daha önceki çalışmamızda kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplaması hakkında bilgi vermiştik. Bu çalışmamızda ise sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplaması hakkında bilgi vereceğiz.

4 b Sözleşmeli Öğretmenlerin Ek Ders Ücretinden SGK Kesintisi

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders hesabına geçmeden önce sıkça sorulan bir soruya cevap vererek başlamak istiyoruz. Sözleşmeli öğretmelerin ek ders ücretlerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılır mı? Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden SGK kesintisi yapılır. Kadrolu öğretmenlerin ek ders saati ücreti ile sözleşmeli öğretmen ek ders saat ücreti hesabındaki temel farklılık bu işlemdir. Kadrolu öğretmen ek ders ücreti ödemesinde SGK kesintisi yapılmazken sözleşmeli öğretmenden kesinti yapılır.

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden kesinti yapılması hususunda SGK'nın da görüşü bulunmaktadır. SGK'nın Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazdığı 10.02.2017 tarih ve 764646 sayılı yazısında öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplanırken SGK kesinti yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre sözleşmeli öğretmenlerin 1 saatlik ek ders ücreti hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti

Brüt Tutar=Aylık Katsayı*Ek Ders Ücret Katsayısı

Sigorta Primi=Brüt Tutar*%14

Gelir Vergisi= [(Brüt Tutar-Sigorta Primi]*Vergi Oranı

Damga Vergisi=Brüt Tutar*Damga Vergisi Oranı

Net Tutar= Brüt Tutar-(Sigorta Primi+Gelir Vergisi+Damga Vergisi)

4 B li Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesabı

Devlet Memurları Kanunu'nun 176 ıncı maddesinde ders ve konferans ücreti düzenlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalar ışında sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretini hesaplayalım. Kendilerine ders görevi verilen sözleşmeli öğretmenlere;

1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödenir.

Toplu sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara ek ders ücreti ödemesinde sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği ifade edilmiştir.

Örneğin, 2024 Şubat ayında gündüz öğretiminde ders veren bir sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.

Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,760871=106,52-TL'dir.

Sigorta Primi= 14,91 (106,5291*%14=14,91)

Gelir Vergisi= 13,74 [(106,52-14,91)*15=13,74]

Damga Vergisi=0,81 (106,52*0,00759=0,81)

Brüt tutardan sigorta primi,gelir vergisi ve damga vergisini çıkardığımız vakit kişiye ödenecek net tutara ulaşırız.

Net Tutar= [106,52-(14,91+13,74+0,11)]=77,06-TL'dir.

Bu tutar gündüz girilen bir saatlik ders karşılığı alması gereken ücrettir. Kişiye ödenmesi gereken aylık ek ders ücreti hesaplanırken saat ücreti ile o ay girmiş olduğu toplam ders saati çarpılır.

Yüksek lisans mezunu öğretmenler için %7 artırımlı ödeme yapılacağından ek ders ücreti 82,45-TL olur. Doktora mezunu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 92,47-TL'dir.

Bu açıklamaları esas alarak 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde sözleşmeli öğretmenlerin alması gereken saatlik ek ders ücretini aşağıdaki tabloda gösterelim.

ersin Zamanı

Dersin Verildiği Kurum

Dersi Veren Kişi

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumu

(15 Vergi Dilimi İçin)

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

(%20 Vergi Dilimi İçin)

Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf, Cezaevi

(15 Vergi Dilimi İçin)

Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf ve Cezaevi

%20 Vergi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

(15 Vergi Dilimi İçin)

Destekleme Kursu

%20

Hafta içi gündüz

Öğretmen

77,06- TL

72,48-TL

96,33- TL

90,60-TL

154,11- TL

144,95-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

82,45-TL

77,55-TL

103,06- TL

96,94-TL

159,52- TL

150,03-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

92,47 TL

86,97-TL

115,59-TL

108,72-TL

169,53- TL

159,45-TL

Sömestr, Yaz Tatili,

Saat 18.00’den sonra ve Hafta sonu

Öğretmen

82,56- TL

77,65-TL

103,21-TL

97,07-TL

165,11- TL

155,31-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

88,34- TL

83,09-TL

110,43- TL

103,86-TL

170,90-TL

160,75-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

99,08-TL

93,19-TL

123,85- TL

116,48- TL

181,64-TL

170,84-TL

Tabloda yer alan ek ders ücretleri 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ödenmesi gereken 1 saatlik net tutarları göstermektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Danıştay, öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldıkları dönemde ek ders ücretinden faydalanamayacaklarına hükmetti Danıştay, öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldıkları dönemde ek ders ücretinden faydalanamayacaklarına hükmetti